Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. decembrī iesniedza Krajský súd Trnava (Slovēnija) – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo SR

(Lieta C-810/18)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Krajský súd Trnava

Pamatlietas puses

Prasītāja: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Atbildētāja: Finančné riaditeľstvo SR

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 1 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā minētā Kombinētās nomenklatūras apakšpozīcija 8525 80 91 terminos, kas izriet no skaidrojumiem, kuri saskaņā ar minēto regulu publicēti 2011. gadā 2 (Komisijas paziņojums 2011/C 137/01), ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā apakšpozīcijā var tikt klasificētas arī tādas preces kā digitālās videokameras, par ko ir runa aplūkojamajā gadījumā, kaut gan tās ļauj iegūt un ierakstīt videosižetu tikai ar izšķirtspējas kvalitāti, kas zemāka nekā 800 x 600 pikseļi, un precīzāk – 720 x 576 pikseļi, ņemot vērā, ka to otra funkcija – nekustīgu attēlu iegūšana un ierakstīšana – ir ierobežota līdz nekustīgu attēlu izšķirtspējas kvalitātei 1600 x 1200 pikseļi (1,92 megapikseļi)?

____________

1     OV 1987, L 256, 1. lpp.

2     OV 2011, C 137, 1. lpp.