Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd Trnava (Slowakije) op 21 december 2018 – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. / Finančné riaditeľstvo SR

(Zaak C-810/18)

Procestaal: Slowaaks

Verwijzende rechter

Krajský súd Trnava

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Verwerende partij: Finančné riaditeľstvo SR

Prejudiciële vraag

Moet onderverdeling 8525 80 91 van de gecombineerde nomenclatuur, die is vermeld in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/871 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, in de versie die volgt uit de toelichtingen die op grond van die verordening in 20112 zijn gepubliceerd (Mededeling 2011/C 137/01 van de Commissie), aldus worden uitgelegd dat ook goederen zoals digitale videocamera-opnametoestellen, waarop de onderhavige zaak betrekking heeft, onder die onderverdeling kunnen worden ingedeeld, ook al kunnen zij enkel videobeelden met een resolutie lager dan 800 x 600 pixels – 720 x 576 pixels om precies te zijn – opnemen en vastleggen, aangezien hun andere functie – het opnemen en vastleggen van stilstaande beelden –beperkt is door het feit dat de resolutie van deze beelden 1600 x 1200 pixels (1,92 megapixels) is?

____________

1 PB 1987, L 256, blz. 1.

2 PB 2011, C 137, blz. 1.