Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský súd Trnava (Slovacia) la 21 decembrie 2018 – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo SR

(Cauza C-810/18)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Krajský súd Trnava

Părțile din procedura principală

Reclamantă: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Pârâtă: Finančné riaditeľstvo SR

Întrebarea preliminară

Subpoziția 8525 80 91 din Nomenclatura combinată inclusă în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun1 , în termenii rezultați din notele explicative publicate în anul 2011 în temeiul regulamentului menționat (Comunicarea Comisiei 2011/C 137/012 ), trebuie interpretată în sensul că pot fi clasificate la această subpoziție și mărfuri precum camerele video digitale cu înregistrare în discuție în prezenta cauză, deși acestea au capacitatea de a capta și de a înregistra imagini video doar la o rezoluție mai mică de 800 x 600 de pixeli, mai exact de 720 x 576 de pixeli, luând în considerare că cealaltă funcție a acestora – captarea și înregistrarea de imagini statice – este limitată la o rezoluție a imaginilor statice de 1600 x 1200 de pixeli (1,92 megapixeli)?

____________

1 JO 1987, L 256, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 4, p. 3.

2 JO 2011, C 137, p. 1.