Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd Trnava (Slovaška) 21. decembra 2018 – DHL Logistics (Slovaška), spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo SR

(Zadeva C-810/18)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Krajský súd Trnava

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DHL Logistics (Slovaška), spol. s r.o.

Tožena stranka: Finančné riaditeľstvo SR

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba tarifno podštevilko kombinirane nomenklature 8525 80 91 iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/871 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kot je opredeljena v pojasnjevalnih opombah, objavljenih leta 20112 v skladu z navedeno uredbo (sporočilo Komisije 2011/C 137/01), razlagati tako, da je mogoče pod navedeno tarifno podštevilko uvrstiti tudi blago, kot so digitalne video snemalne kamere iz obravnavane zadeve, čeprav omogočajo le snemanje in shranjevanje video posnetkov z ločljivostjo, nižjo od 800 x 600 slikovnih pik, natančneje 720 x 576 slikovnih pik, glede na to, da je njihova druga funkcija, to je snemanje in shranjevanje mirujočih slik, omejena na ločljivost 1600 x 1200 slikovnih pik (1,92 milijona slikovnih pik)?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 2, str. 382.

2 UL C 137, 201, str. 1.