Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský súd Trnava (Slovakien) den 21 december 2018 – DHL Logistics (Slovacchia), spol. s r.o. mot Finančné riaditeľstvo SR

(Mål C-810/18)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Krajský súd Trnava

Parter i det nationella målet

Klagande: DHL Logistics (Slovacchia), spol. s r.o..

Motpart: Finančné riaditeľstvo SR

Tolkningsfråga

Ska undernummer 8525 80 91 i Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/871 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt de förklarande anmärkningar som offentliggjorts med stöd av nämnda förordning år 20112 (kommissionens meddelande 2011/C 137/01), tolkas på så sätt att även varor såsom de digitala videokameror som är i fråga i förevarande fall kan klassificeras enligt det undernumret, även om de endast ger möjlighet att spela in och lagra rörliga bilder med en upplösning som understiger 800x600 pixlar, närmare bestämt 720x576 pixlar, med beaktande av att dess andra funktion – att fånga och lagra stillbilder – är begränsad till en upplösning för stillbilder på 1600x1200 pixlar (1,92 megapixlar)?

____________

1 EGT L 256, 1987, s. 1.

2 EUT C 137, 2011, s. 1.