Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 3. detsembril 2018 – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A. versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(kohtuasi C-751/18)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A.

Vastustaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa õigusega on kooskõlas ettevõtte tulumaksu seadustiku artikli 23 lõike 1 punkt c (2013. aastal kehtivas redaktsioonis), kui seda tõlgendada nii, et pärast asjaomast vastupidi ühinemist ei saa viivist ja muid finantskulusid, mis tulenevad laenudest, mis on võetud kolmandatelt isikutelt või aktsionäridelt (kulud, mille ühendatav äriühing võiks maha arvata, kui ühinemist ei oleks toimunud) ühendava tütarettevõtja kapitali omandamiseks ja mis on ühinemise toimel üle läinud, enam maksustamisel ühendava äriühingu maksustatavast summast maha arvata; eeskätt selles mõttes, kas see, et finantskulusid ei saa maha arvata, võib takistada või piirata nõukogu direktiivis 2009/133/EÜ1 ette nähtud koondumistehinguid, rikkudes selle direktiivi põhimõtteid ja eesmärke, ning rikkudes samuti selle artiklit 4?

2.    Kui esimesele eelotsuse küsimusele vastatakse, et see, et finantskulusid ei saa maksustamisel maha arvata, on direktiiviga kooskõlas, siis kas see kooskõla jääb püsima juhul, kui korrektsiooni ei tehtud kuritarvitamist keelava direktiivi sätte (artikkel 15) ega selle sätte üle võtnud riigisisese õigusnormi alusel (ettevõtte tulumaksu seadustiku artikli 73 lõige 10), vaid ühe teise riigisisese õigusnormi alusel (ettevõtte tulumaksu seadustiku artikkel 23)?

____________

1 Nõukogu 19. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/133/EÜ eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT 2009, L 310, lk 34).