Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. prosinca 2018. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A. protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-751/18)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A.

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodna pitanja

U slučaju tumačenja prema kojem nakon predmetnog obrnutog spajanja više nije moguće od dobiti društva preuzimatelja odbiti kamate i druge prenesene financijske troškove zajmova ugovorenih kod trećih osoba ili povezanih društava i namijenjenih kupnji kapitala društva kćeri-preuzimatelja (troškovi koje bi pripojeno društvo moglo odbiti da nije bilo spajanja), je li članak 23. stavak 1. točka (c) Zakonika o porezu na dobit, u verziji koja je bila na snazi 2013., u skladu s europskim pravom, osobito stoga što nemogućnost odbitka financijskih troškova može biti prepreka ili ograničenje koncentracije obuhvaćene Direktivom Vijeća 2009/133/EZ1 , kojom se povređuju njezina načela i ciljevi, te krši njezin članak 4.?

Ako se na prvo prethodno pitanje odgovori tako da je navedena nemogućnost odbitka financijskih troškova od poreza u skladu s Direktivom, postoji li i dalje ta sukladnost ako ispravak iznosa predmetnog poreza nije proveden na temelju odredbe Direktive o zabrani zlouporaba (članak 15.) odnosno pravila unutarnjeg prava kojom je ta odredba prenesena (članak 73. stavak 10. Zakonika o porezu na dobit), nego na temelju druge odredbe nacionalnog prava (članak 23. Zakonika o porezu na dobit)?

____________

1 Direktiva Vijeća 2009/133/EZ od 19. listopada 2009. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenose imovine i zamjene dionica društava iz različitih država članica te na prijenos sjedišta SE-a ili SCE-a iz jedne države članice u drugu (SL 2009., L 310, str. 34.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 317.)