Language of document :

A Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD (Portugália) által 2018. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneire

(C-751/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD

Az alapeljárás felei

Felperes: Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneire

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Azon értelmezés esetén, miszerint a hivatkozott fordított egyesülést követően az átvevő leányvállalat tőkéjének megszerzésére fordított, harmadik személyektől vagy kapcsolt társaságoktól felvett, és az egyesülés következtében átruházott kölcsönök után felszámított kamatok és abból származó egyéb költségek (amely költségeket a beolvadó társaság levonhatná, ha nem történik egyesülés) már nem vonhatók le az átvevő társaság adóalapjából, a társasági adóról szóló törvénykönyvnek a 2013-ban hatályos változata 23. cikke (1) bekezdésének c) pontja összeegyeztethető e az európai joggal, kifejezetten abban az értelemben, hogy a pénzügyi költségek levonhatóságának kizárása a 2009/133/EK tanácsi irányelv1 hatálya alá tartozó egyesülési ügyletek akadályának vagy korlátozásának minősülhet, megsértve ezzel az irányelvben lefektetett elveket és célkitűzéseket, illetve a 4. cikkében foglalt rendelkezéseket?

Amennyiben az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó válasz szerint a pénzügyi költségek említett adóból való levonásának kizárása összeegyeztethető az irányelvvel, ezen összeegyeztethetőség fennmarad e azon körülmény esetén, ha az adókorrekciót nem az irányelv visszaélésszerű alkalmazás elleni rendelkezése (15. cikk), vagy az ezt átvevő nemzeti jogszabály (a társasági adóról szóló törvénykönyv 73. cikkének (10) bekezdése) alapján, hanem egy másik belső jogszabályi rendelkezés (a társasági adóról szóló törvénykönyv 23. cikke) alapján végezték el?

____________

1 A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE k vagy az SCE k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 2009. október 19 i 2009/133/EK tanácsi irányelv (HL 2009. L 310., 34. o.)