Language of document :

2019 m. sausio 21 d. Marion Le Pen pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-161/17 Le Pen / Parlamentas

(Byla C-38/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Marion Anne Perrine, vadinama Marine, Le Pen, atstovaujama advokato R. Bosselut

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo šeštosios kolegijos priimtą sprendimą byloje T-161/17.

Dėl tos priežasties:

Panaikinti 2017 m. sausio 6 d. Parlamento Generalinio sekretoriaus sprendimą, priimtą remiantis iš dalies pakeisto 2008 m. gegužės 19 d. ir liepos 9 d. Europos Parlamento biuro sprendimo 2009/C 159/01 dėl Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių, kuriuo konstatuojama 41 554 eurų skola, 68 straipsniu.

Panaikinti 2017 m. sausio 11 d. debetinį dokumentą Nr. 2017-22, kuriuo ieškovė informuojama, jog 41 554 eurų dydžio jos skola nustatyta remiantis 2017 m. sausio 6 d. generalinio sekretoriaus Sprendimu nepagrįstai išmokėtų sumų už padėjėjo paslaugas susigrąžinimas, statuto įgyvendinimo taisyklių 68 straipsnio ir Finansinio reglamento 78, 79 ir 80 straipsnių taikymas.

Priteisti iš Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

A.    Viešosios tvarkos išlyga grindžiamas pagrindas: Sąjungos teisės pažeidimas – Teisės klaidos – Esminių procedūros reikalavimų pažeidimas – Teisės į gynybą pažeidimas

Šis pagrindas grindžiamas tuo, kad ieškovė nebuvo asmeniškai apklausta, o Generalinis sekretorius neperdavė bylos ir ypač OLAF ataskaitos.

Bendrasis Teismas pažeidė ieškovės teisę į gynybą, kiek tai susiję su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir EŽTK.

B.    Sąjungos teisės pažeidimas – Teisės klaidos, Teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio saugumo principų pažeidimas – Faktinių aplinkybių teisinio pobūdžio kvalifikavimo klaida, faktinių aplinkybių ir įrodymų iškraipymas

Bendrasis Teismas iškraipė dokumentų, kuriuos ieškovė pateikė OLAF adresuoto 2016 m. kovo 14 d. rašto priede, prasmę.

Negalima teigti, kad pagal „dirbtinę“ sutartį išmokėtos sumos nebuvo panaudotos pagal statuto įgyvendinimo taisykles. Todėl nėra jokio piktnaudžiavimo šiomis lėšomis, tuo labiau nepadaryta žala Parlamentui.

C.    Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Fumus persecutionis

Diskriminacija, įrodymų slėpimas, nesąžiningumas ir teisės į gynybą pažeidimas, dėl kurių Parlamento Generalinis sekretorius kaltas prieš ieškovę, Bendrojo Teismo akyse yra ir turi būti „objektyvūs, reikšmingi ir nuoseklūs požymiai, priimti turint vienintelį ar bent jau pagrindinį tikslą pasiekti ne nurodytus, o kitus rezultatus arba išvengti Sutartyje specialiai tokiam atvejui numatytos procedūros“ ir atskleidžia juose esantį fumus persecutionis ieškovės nenaudai.

____________