Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 5 Δεκεμβρίου 2018 το Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά της απόφασης την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO

(Υπόθεση C-766/18 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείον: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (εκπρόσωποι: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, M. J. Dairies EOOD

Αιτήματα

Το αναιρεσείον ζητεί από το Δικαστήριο:

να κάνει δεκτή την αίτηση αναιρέσεως κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), EU:T:2018:594, και να δεχθεί την ασκηθείσα από το νυν αναιρεσείον προσφυγή ακυρώσεως·

να καταδικάσει το EUIPO και την παρεμβαίνουσα στα δικαστικά τους έξοδα και στα έξοδα του αναιρεσείοντος.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

1.    Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη καθόσον, κατά παράβαση του άρθρου 74 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ, δεν χορήγησε στο συλλογικό σήμα HALLOUMI το κατάλληλο καθεστώς και την κατάλληλη προστασία που απαιτεί ο κανονισμός αυτός για τέτοια συλλογικά σήματα·

2.    Ειδικότερα, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη καθόσον, κατά παράβαση των άρθρων 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, και 74 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ, εφάρμοσε παντελώς αμετάβλητη προσέγγιση στην εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα του συλλογικού σήματος HALLOUMI·

3.    Το Γενικό Δικαστήριο εκτίμησε και εφάρμοσε εσφαλμένως τα αποτελέσματα της απόφασης του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-673/15 P έως C-676/15 P, The Tea Board κατά EUIPO («Tea Board»), και της αιτιολογημένης διάταξής του στην υπόθεση C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi κατά ΓΕΕΑ («HELLIM»), και δεν εκτέλεσε ορθώς την απόφαση στην υπόθεση C-196/11 P, Formula One Licensing κατά ΓΕΕΑ, EU:C:2012:314 («F1»)· και

4.    Το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένως δεν ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του τμήματος προσφυγών για επανεξέταση λαμβανομένης υπόψη της διαπίστωσής του ότι το τέταρτο τμήμα προσφυγών είχε υποπέσει σε τουλάχιστον –ακόμη και κατά την άποψη του Γενικού Δικαστηρίου– δύο σφάλματα κατά την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέβη το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, και/ή το άρθρο 72, παράγραφος 2, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ.

____________