Language of document :

Valitus, jonka Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi on tehnyt 5.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO, 25.9.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-766/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (edustajat: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, ja V. Marsland, solicitor)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja M. J. Dairies EOOD

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

ottaa tutkittavaksi valituksen unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), 25.9.2018 antamasta tuomiosta, EU:T:2018:594, ja hyväksyy valittajan kumoamisvaatimuksen

velvoittaa viraston ja väliintulijan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja korvaamaan valittajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se ei tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan vastaisesti myöntänyt HALLOUMI-yhteisömerkille omaa asemaa ja suojaa, jota tällaisilla yhteisömerkeillä on tavaramerkkiasetuksen mukaan oltava.

Unionin yleinen tuomioistuin erityisesti teki virheen soveltaessaan täysin muuttamatonta lähestymistapaa arvioidessaan HALLOUMI-yhteisömerkin erottamiskykyä tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 74 artiklan vastaisesti.

Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli ja sovelsi virheellisesti unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-673/15 P–C-676/15 P, The Tea Board v. EUIPO (”Thea Board”) antamaa tuomiota ja sen asiassa C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi v. SMHV (”HELLIM”) antamaa perusteltua määräystä eikä pannut asianmukaisesti täytäntöön asiassa C-196/11 P, Formula One Licensing v. SMHV annettua tuomiota, EU:C:2012:314 (”F1”), ja

Unionin yleinen tuomioistuin jätti virheellisesti palauttamatta asian valituslautakuntaan uudelleentarkastelua varten sen sen esittämän toteamuksen valossa, jonka mukaan neljäs valituslautakunta oli tehnyt ainakin – jopa unionin yleisen tuomioistuimen mielestä – kaksi virhettä arvioidessaan sekaantumisvaaran todennäköisyyttä. Unionin yleinen tuomioistuin rikkoi näin tehdessään tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja/tai 72 artiklan 2 kohtaa.

____________