Language of document :

Žalba koju je 5. prosinca 2018. podnio Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 25. rujna 2018. u predmetu T-328/17: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-766/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (zastupnici: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

prihvati žalbu protiv presude Općeg suda u predmetu T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), EU:T:2018:594 i usvoji žaliteljevu tužbu za poništenje;

naloži Uredu i intervenijentu snošenje vlastitih i žaliteljevih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći je sud počinio pogrešku time što zajedničkom žigu HALLOUMI nije priznao prikladan status i zaštitu koju Uredba o žigu Europske unije propisuje za takve zajedničke žigove, čime je povrijedio članak 74. Uredbe o žigu Europske unije;

Preciznije, Opći sud je počinio pogrešku time što je primijenio u potpunosti neizmijenjen pristup ocjeni razlikovnog karaktera zajedničkog žiga HALLOUMI protivno članku 8. stavku 1. točki (b) i članku 74. Uredbe o žigu Europske unije;

Opći sud je pogrešno ocijenio i primijenio učinak odluke Suda u spojenim predmetima C-673/15 P do C-676/15 P, The Tea Board protiv EUIPO-a (u daljnjem tekstu: Tea Board), i njegovo obrazloženo rješenje u predmetu C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi protiv OHIM-a (u daljnjem tekstu: HELLIM) i nije primijenio prikladni učinak presudi u predmetu C-196/11 P, Formula One Licensing protiv OHIM-a, EU:C:2012:314 (u daljnjem tekstu: F1); i

Opći je sud pogrešno propustio predmet uputiti žalbenim vijećima na ponovno razmatranje s obzirom na svoje utvrđenje da je četvrto žalbeno vijeće počinilo barem – čak i prema mišljenju Općeg suda – dvije pogreške u svojoj ocjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Time je povrijedio članak 8. stavak 1. točku (b) i/ili članak 72. stavak 2. Uredbe o žigu Europske unije.

____________