Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-328/17. sz., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra EUIPO ügyben 2018. szeptember 25-én hozott ítélete ellen a Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi által 2018. december 5-én benyújtott fellebbezés

(C-766/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (képviselők: S. Malynicz QC, S. Baran barrister és V. Marsland solicitor)

A többi fél az eljárásban: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

nyilvánítsa elfogadhatónak a Törvényszék T-328/17. sz. Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra EUIPO ítélete (EU:T:2018:594) elleni fellebbezést, és adjon helyt az ítélet hatályon kívül helyezése iránti kérelemnek;

az EUIPO-t és a beavatkozót kötelezze a saját költségeik és a fellebbező költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék hibát vétett azzal, hogy nem adta meg a megfelelő jogi státuszt a HALLOUMI együttes védjegynek, és az ilyen együttes védjegyeket az EUVR alapján megillető védelmet, megsértve ezzel az EUVR 74. cikkét.

Közelebbről, a Törvényszék tévesen alkalmazott egy teljes mértékben változatlan megközelítést a HALLOUMI együttes védjegy megkülönböztető képességének értékelésénél, az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjába és 74. cikkébe ütköző módon.

A Törvényszék tévesen méltatta és alkalmazta ugyanezen bíróságnak a C-672/15. P. és C-676/15. P. sz., The Tea Board kontra EUIPO egyesített ügyekben hozott határozatának („Tea Board” határozat), és a C-392/12. P. sz., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra OHIM ügyben hozott indokolt végzésének („HELLIM” végzés) joghatásait, valamint tévesen értékelte a C-196/11. P. sz. Formula One Licensing kontra OHIM (F1) ügyben hozott ítéletének (EU:C:2012:314) joghatásait.

A Törvényszék elmulasztotta visszautalni az ügyet a fellebbezési tanács elé újbóli elbírálásra, azon megállapítása ellenére, hogy a negyedik fellebbezési tanács – még a Törvényszék szerint is – legalább két hibát vétett az összetéveszthetőség értékelésénél. Ezáltal megsértette az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 72. cikkének (2) bekezdését.

____________