Language of document :

2018 m. gruodžio 5 d. Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-328/17 Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO

(Byla C-766/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, atstovaujama QC S. Malynicz, baristerio S. Baran, solisitoriaus V. Marsland

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

priimti apeliacinį skundą dėl Bendrojo Teismo sprendimo Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / Europos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) (T–328/17, EU:T:2018:594) ir patenkinti apeliantės prašymą dėl panaikinimo;

įpareigoti EUIPO ir įstojusią į bylą šalį padengti savo ir apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas padarė klaidą, nesuteikdamas kolektyviniam ženklui HALLOUMI statuso ir apsaugos, kurių reikalaujama pagal Reglamentą dėl Europos Sąjungos prekių ženklo tokiems kolektyviniams ženklams; taip buvo pažeistas minėto reglamento 74 straipsnis.

Konkrečiai Bendrasis Teismas padarė klaidą, nes taikė visiškai nepakeistą požiūrį, vertindamas kolektyvinio ženklo HALLOUMI skiriamuosius požymius, pažeidžiant Reglamentą dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 74 straipsnį.

Bendrasis Teismas netinkamai vertino ir taikė 2017 m. rugsėjo 20 d. Sprendimą The Tea Board / EUIPO („Tea Board“) (sujungtos bylos C-673/15 P – C-676/15 P, EU:C:2017:702) ir 2013 m. kovo 21 d. Nutartį Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi / VRDT („HELLIM“) (C–392/12 P, EU:C:2013:207) ir nesuteikė reikiamos reikšmės 2012 m. gegužės 24 d. Sprendimui Formula One Licensing / VRDT („F1“) (C–196/11 P, EU:C:2012:314) ir

Bendrasis Teismas padarė klaidą, nes negrąžino bylos Apeliacinei tarybai po to, kai konstatavo, kad Apeliacinė taryba net ir paties Bendrojo Teismo vertinimu padarė mažiausiai dvi galimybės supainioti vertinimo klaidas. Taip buvo pažeistas Reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir (arba) 72 straipsnio 2 dalis.

____________