Language of document :

Recurs introdus la 5 decembrie 2018 de Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 25 septembrie 2018 în cauza T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Cauza C-766/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (reprezentanți: S. Malynicz QC, S. Baran, barrister, V. Marsland, solicitor)

Celelalte părți din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, M. J. Dairies EOOD

Concluziile recurentei

Admiterea recursului formulat împotriva Hotărârii Tribunalului în cauza T 328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), EU:T:2018:594, și admiterea cererii de anulare formulate de recurentă;

obligarea pârâtului și a intervenientei la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a cheltuielilor efectuate de recurentă.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul a săvârșit o eroare neacordând mărcii colective HALLOUMI statutul și protecția corespunzătoare pe care le impune Regulamentul privind marca Uniunii Europene pentru astfel de mărci colective, cu încălcarea articolului 74 din acest regulament.

În particular, Tribunalul a săvârșit o eroare aplicând, contrar articolului 8 alineatul (1) litera (b) și articolului 74 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, o abordare identică evaluării caracterului distinctiv al mărcii colective HALLOUMI.

Tribunalul a apreciat și a aplicat incorect efectele Hotărârii Curții în cauzele conexate C-673/15 P-C-676/15 P, The Tea Board/EUIPO („Tea Board”), și Ordonanța motivată în cauza C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi/OAPI („HELLIM”), și nu a aplicat corect Hotărârea în cauza C-196/11 P, Formula One Licensing/OAPI, EU:C:2012:314 („F1”).

Tribunalul în mod eronat nu a retrimis cauza camerelor de recurs pentru reexaminare în lumina constatării sale a faptului că Camera a patra de recurs săvârșise – inclusiv în aprecierea Tribunalului – două erori în evaluarea riscului de confuzie. Procedând astfel, acesta a încălcat articolul 8 alineatul (1) litera (b) și/sau articolul 72 alineatul (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

____________