Language of document :

Pritožba, ki jo je Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vložila 5. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 25. septembra 2018 v zadevi T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Zadeva C-766/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (zastopniki: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, V. Marsland, solicitor)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

dopusti pritožbo zoper sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), EU:T:2018:594, in ugodi pritožnikovemu predlogu za razveljavitev;

naloži Uradu in intervenientki, da nosita svoje stroške in stroške pritožnika.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče naj v nasprotju s členom 74 Uredbe o znamki Unije kolektivni znamki HALLOUMI ne bi dodelilo statusa in varstva, ki ga Uredba o znamki Unije zahteva za take kolektivne znamke.

Zlasti naj bi Splošno sodišče v nasprotju s členoma 8(1)(b) in 74 Uredbe o znamki Unije uporabilo popolnoma nespremenjen pristop k presoji razlikovalnega učinka kolektivne znamke HALLOUMI.

Splošno sodišče naj bi napačno presodilo in uporabilo učinek sodbe Sodišča v združenih zadevah od C-673/15 P do C-676/15 P, The Tea Board/EUIPO („Tea Board“), in obrazloženega sklepa v zadevi C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi/UUNT („HELLIM“), ter naj ne bi ustrezno uporabilo sodbe v zadevi C-196/11 P, Formula One Licensing/UUNT, EU:C:2012:314 („F1“).

Splošno sodišče napačno ni vrnilo zadeve v odločanje odborom za pritožbe glede na to, da je ugotovilo, da je četrti odbor za pritožbe po mnenju Splošnega sodišča naredil vsaj dve napaki pri presoji verjetnosti zmede. S tem je kršil člen 8(1)(b) in/ali člen 72(2) Uredbe o znamki Unije.

____________