Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de l'entreprise de Liège (Belgie) dne 31. prosince 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd v. Chedech / Get2Get

(Věc C-833/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de l'entreprise de Liège

Účastníci původního řízení

Žalobci: SI, Brompton Bicycle Ltd

Žalovaná: Chedech / Get2Get

Předběžné otázky

Musí být unijní právo, a konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti,1 která ve svých článcích 2 až 5 stanoví zejména různá výlučná práva, která přísluší nositelům autorského práva, vykládáno tak, že vylučuje autorskoprávní ochranu děl, jejichž forma je nezbytná k dosažení technického výsledku?

Je třeba k posouzení formy nezbytné k dosažení technického výsledku zohlednit následující kritéria?

•    Existence dalších možných forem, které umožňují dosažení téhož technického výsledku?

•    Efektivnost formy k dosažení takového výsledku?

•    Vůle údajného porušovatele autorského práva k dosažení tohoto výsledku?

•    Existence dřívějšího patentu, který již vypršel, na postup, který umožňuje dosažení požadovaného technického výsledku?

____________

1     Úř. věst. 2001, L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230.