Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgia) 31. detsembril 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd versus Chedech / Get2Get

(kohtuasi C-833/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de l’entreprise de Liège

Põhikohtuasja pooled

Hageja: SI, Brompton Bicycle Ltd

Kostja: Chedech / Get2Get

Eelotsuse küsimused

-    Kas liidu õigust ja eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas1 , mille artiklites 2–5 kehtestatakse eeskätt autoriõiguste omajatele antud erinevad ainuõigused, tuleb tõlgendada nii, et autoriõiguse kaitse on välistatud teoste puhul, mille kuju on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks?

-    Kas selleks, et hinnata, kas kuju on tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalik, tuleb arvesse võtta järgmisi kriteeriume:

•    kas on olemas teisi võimalikke kujusid, mis võimaldavad saavutada sama tehnilise tulemuse;

•    kuju tõhusus selle tulemuse saavutamiseks;

•    väidetava rikkuja soov saavutada see tulemus;

•    tehnikale, mis võimaldab saavutada taotletud tehnilise tulemuse, sellise varasema patendi olemasolu, mille kehtivus on nüüdseks lõppenud?

____________

1 EÜT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230.