Language of document :

A Tribunal de l'entreprise de Liège (Belgium) által 2018. december 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SI, Brompton Bicycle Ltd kontra Chedech/Get2Get

(C-833/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de l'entreprise de Liège

Az alapeljárás felei

Felperesek: SI, Brompton Bicycle Ltd

Alperes: Chedech/Get2Get

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet,1 amely többek között a 2–5. cikkében rögzíti a szerzői jogi jogosultakat megillető különféle kizárólagos jogokat, mint amely kizárja azon művek szerzői jogi védelmét, amelyek formáját szükségképpen az elérni kívánt műszaki hatás határozza meg?

Valamely formának a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges jellege megítélése során figyelembe kell-e venni a következő kritériumokat:

ugyanazon technikai hatás elérését lehetővé tévő más formák létezése;

az említett hatás elérésére alkalmas forma hatékonysága;

az állítólagos jogsértő ezen hatás elérésére irányuló szándéka;

annak ténye, hogy az elérni kívánt műszaki hatást lehetővé tévő eljárás korábban szabadalmi oltalom alatt állt?

____________

1 HL 167., 10. o.