Language of document :

2018 m. gruodžio 31 d. tribunal de l'entreprise de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech / Get2Get

(Byla C-833/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de l'entreprise de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: SI, Brompton Bicycle Ltd

Atsakovė: Chedech / Get2Get

Prejudiciniai klausimai

–    Ar Sąjungos teisė ir konkrečiai 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo1 , kurios 2–5 straipsniuose yra nustatytos įvairios išimtinės autorių teisių turėtojų teisės, turi būti aiškinamos taip, kad jomis atmetama galimybė suteikti autorių teisių apsaugą kūriniams, kurių forma yra būtina tam tikram techniniam rezultatui pasiekti?

Ar, siekiant įvertinti formos būtinumą tam tikram techniniam rezultatui pasiekti, reikia atsižvelgti į šiuos kriterijus:

•    Kitas formas, leidžiančias pasiekti tą patį techninį rezultatą?

•    Formos veiksmingumą siekiant to rezultato?

•    Įtariamo klastotojo norą pasiekti tą rezultatą?

•    Tai, kad egzistuoja ankstesnis norimo techninio rezultato pasiekimo metodo patentas, kurio galiojimo laikas jau pasibaigęs?

____________

1 OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230.