Language of document :

Valitus, jonka Päivi Leino-Sandberg on tehnyt 3.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-421/17, Leino-Sandberg v. parlamentti, 20.9.2018 antamasta määräyksestä

(asia C-761/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja Päivi Leino-Sandberg (edustajat: O. W. Brouwer, advocaat, ja S. Schubert, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-421/17 20.9.2018 antama määräys on kumottava

unionin tuomioistuimen on käytettävä perussääntönsä 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaista oikeuttaan ratkaista asia itse

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien mahdollisten väliintulijoiden kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: valituksenalaiseen määräykseen sisältyy oikeudellisia virheitä, koska siinä todetaan, että oikeussuojan tarvetta ei enää ole ja että tästä syystä lausunnon antaminen asiassa raukeaa. Valittaja esittää, että valituksenalaisessa määräyksessä jätetään virheellisesti soveltamatta asiassa C-57/16 P, ClientEarth v. komissio (EU:C:2018:660) vahvistettua oikeudellista arviointiperustetta, jonka perusteella siinä olisi valittajan mielestä pitänyt todeta, että oikeussuojan tarve säilyi, koska Euroopan parlamentti ei ollut perunut riidanalaista päätöstä.

Toinen valitusperuste: valituksenalaiseen määräykseen sisältyy oikeudellisia virheitä ja muotovirheitä, koska siinä todetaan, ettei oikeussuojan tarvetta enää ole. Valittaja väittää, että riidanalaisessa määräyksessä sovellettiin virheellisesti oikeuskäytännössä, mukaan lukien asia C-57/16 P, vahvistettua oikeudellista arviointiperustetta, jonka perusteella siinä olisi valittajan mukaan pitänyt todeta, että lainvastaisuus uhkaa toistua tulevaisuudessa riippumatta asian erityisistä olosuhteista ja että oikeussuojan tarve säilyi tämän vuoksi.

____________