Language of document :

Žalba koju je 3. prosinca 2018. podnio Päivi Leino-Sandberg protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 20. rujna 2018. u predmetu T-421/17: Leino-Sandberg protiv Parlamenta

(predmet C-761/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Päivi Leino-Sandberg (zastupnik: O. W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

poništi rješenje Općeg suda od 20. rujna 2018. u predmetu T-421/17;

iskoristi ovlasti koje su mu dodijeljene na temelju članka 61. stavka 1. druge rečenice Statuta Suda kako bi konačno odlučio o predmetu, i

naloži Europskom parlamentu snošenje troškova postupka uključujući troškove eventualnih intervenijenata.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: pogreške koje se tiču prava u pobijanom rješenju jer je Opći sud zaključio da je tužba postala bespredmetna i da postupak treba obustaviti. Žalitelj smatra da u pobijanom rješenju pogrešno nije primijenjen pravni standard iz predmeta C-57/16 P, ClientEarth/Komisija (EU:C:2018:660) u skladu s kojim je trebao zaključiti da s obzirom na to da Europski parlament nije povukao osporavanu odluku, tužba nije postala bespredmetna.

Drugi žalbeni razlog: pogreške koje se tiču prava i postupka jer je Opći sud u pobijanom rješenju zaključio da više ne postoji pravni interes. Žalitelj smatra da je u pobijanom rješenju pogrešno primijenjen pravni standard izložen u ustaljenoj sudskoj praksi, uključujući u predmetu C-57/16 P, u skladu s kojim je trebao zaključiti da će se nezakonitost vjerojatno ponoviti u budućnosti, neovisno o osobitim okolnostima predmeta i da stoga pravni interes ostaje.

____________