Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-421/17. sz., Leino-Sandberg kontra Parlament ügyben 2018. szeptember 20-án hozott végzése ellen Päivi Leino-Sandberg által 2018. december 3-án benyújtott fellebbezés

(C-761/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Päivi Leino-Sandberg (képviselők: O. W. Brouwer advocaat, S. Schubert Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

–    helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2018. szeptember 20-i T-421/17. sz. ügyben hozott végzését;

–    éljen a Bíróság alapokmánya 61. cikke első bekezdésének második mondatában biztosított hatáskörével, és érdemben döntse el az ügyet; valamint

–    az Európai Parlamentet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére, beleértve a beavatkozó felek költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első fellebbezési jogalap: téves jogalkalmazás a vitatott végzésben, mivel az megállapítja, hogy a kereset okafogyottá vált, és arról nem szükséges határozni. A fellebbező azt állítja, hogy a vitatott határozat helytelenül nem alkalmazza a 2018. szeptember 4-i ClientEarth kontra Bizottság ítéletben (C-57/16 P, EU:C:2018:660) kialakított jogi tesztet, amely alapján meg kellett volna állapítania, hogy mivel az Európai Parlament nem vonta vissza a vitatott határozatot, a kereset nem vált okafogyottá.

A második fellebbezési jogalap: téves jogalkalmazás és eljárási hibák a vitatott végzésben, mivel az megállapítja, hogy már nem áll fenn az eljáráshoz fűződő érdek. A fellebbező előadja, hogy a vitatott végzés helytelenül alkalmazza az állandó ítélkezési gyakorlatban, így a C-57/16. P. ügyben kialakított jogi tesztet, amely alapján azt kellett volna megállapítania, hogy a jogellenesség a jövőben megismétlődhet az ügy sajátos körülményeitől függetlenül, és ezért az eljáráshoz fűződő érdek továbbra is fennáll.

____________