Language of document :

2018 m. gruodžio 3 d. Päivi Leino-Sandberg pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-421/17 Leino-Sandberg / Parlamentas

(Byla C-761/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Päivi Leino-Sandberg, atstovaujama advocaat O. W. Brouwer, Rechtsanwalt S. Schubert

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-421/17,

pasinaudoti savo įgaliojimais pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirmos pastraipos antrą sakinį ir priimti galutinį sprendimą šioje byloje, ir

nurodyti Europos Parlamentui padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurias patyrė į bylą įstojusios šalys.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamoje nutartyje padaryta teisės klaida, kai konstatuota, kad ieškinys neteko dalyko, todėl nebereikia priimti sprendimo. Apeliantė tvirtina, kad skundžiamoje nutartyje klaidingai netaikomas teisinis kriterijus, nustatytas byloje ClientEarth / Komisija, C-57/16 P, (EU:C:2018:660), pagal kurį turėjo būti nuspręsta, jog, kadangi Europos Parlamentas nepanaikino ginčijamo sprendimo, ieškinio dalykas išliko.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamoje nutartyje padaryta teisės ir procedūros klaida, kai konstatuota, kad neliko suinteresuotumo pareikšti ieškinį. Apeliantė tvirtina, kad skundžiamoje nutartyje suklysta taikant teisinį kriterijų, nustatytą suformuotoje jurisprudencijoje, įskaitant bylą C-57/16 P, kuriuo remiantis būtų padaryta išvada, kad neteisėtumas gali pasikartoti ateityje, neatsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, todėl išlieka suinteresuotumas pareikšti ieškinį.

____________