Language of document :

Recurs introdus la 3 decembrie 2018 de Päivi Leino-Sandberg împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șaptea) din 20 septembrie 2018 în cauza T-421/17, Leino-Sandberg/Parlamentul

(Cauza C-761/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Päivi Leino-Sandberg (reprezentanți: O. W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile

Recurentul solicită Curții:

anularea Ordonanței Tribunalului din 20 septembrie 2018 în cauza T-421/17;

exercitarea competenței de soluționare în mod definitiv a litigiului, în temeiul articolului 61 primul paragraf a doua teză din Statutul Curții de Justiție și

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor efectuate de orice intervenient.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv de recurs, întemeiat pe erori de drept în ordonanța atacată, atunci când se consideră că nu mai există un scop al acțiunii și, prin urmare, nu este necesară pronunțarea asupra fondului. Recurentul afirmă că prin ordonanța atacată se omite în mod eronat aplicarea criteriului juridic stabilit în cauza C-57/16 P, ClientEarth/Comisia (EU:C:2018:660), potrivit căruia ar fi trebuit să se statueze că, întrucât Parlamentul European nu a retras decizia atacată, scopul acțiunii s-a menținut.

Al doilea motiv de recurs, întemeiat pe erori de drept și de procedură în ordonanța atacată, atunci când se consideră că nu mai există un interes de a exercita acţiunea. Recurentul susține că prin ordonanța atacată se aplică în mod eronat criteriul juridic stabilit în jurisprudența consacrată, inclusiv în cauza C-57/16 P, potrivit căruia ar fi trebuit să se statueze că nelegalitatea este susceptibilă să se repete în viitor, indiferent de împrejurările specifice ale cauzei și că, prin urmare, interesul de a exercita acţiunea s-a menținut.

____________