Language of document :

Pritožba, ki jo je Päivi Leino-Sandberg vložila 3. decembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 20. septembra 2018 v zadevi Leino-Sandberg/Parlament, T-421/17

(Zadeva C-761/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Päivi Leino-Sandberg (zastopnika: O. W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

sklep Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2018 v zadevi C-421/17 razveljavi;

uporabi pooblastilo iz drugega stavka člena 61(1) Statuta Sodišča in dokončno razsodi o sporu in

Evropskemu parlamentu naloži plačilo stroškov postopka, vključno s stroški vseh intervenientov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu je v delu, v katerem je ugotovljeno, da tožba nima več namena in da zato o njej ni treba odločiti, pravo uporabljeno napačno. Pritožnica navaja, da z izpodbijanim sklepom nepravilno ni uporabljen pravni test, vzpostavljen v zadevi ClientEarth/Komisija (C-57/16 P, EU:C:2018:660), po katerem bi bilo treba ugotoviti, da tožba še vedno ima namen, saj Evropski Parlament ni odpravil izpodbijanega sklepa,

Drugi pritožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu je pravo uporabljeno napačno in vsebuje procesne napake v delu, v katerem je ugotovljeno, da ni več pravnega interesa za postopek. Pritožnica trdi, da je v izpodbijanem sklepu napačno uporabljen pravni test, ki je vzpostavljen v ustaljeni sodni praksi, vključno z zadevo C-57/16 P, po katerem bi bilo treba ugotoviti, da bo do nezakonitosti prišlo v prihodnosti ne glede na posebne okoliščine zadeve in da je zato pravni interes za začetek postopka še vedno obstajal.

____________