Language of document :

Žalba koju je 14. studenoga 2018. podnio ACTC GmbH protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 13. rujna 2018. u predmetu T-94/17: ACTC protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-714/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: ACTC GmbH (zastupnici: V. Hoene, odvjetnica, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, odvjetnice)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Taiga AB

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine presudu Općeg suda od 13. rujna 2018. u predmetu T-94/17 i poništi tuženikovu odluku u predmetu R 693/2015-4.

podredno

ukine presudu navedenu u točki 1. i vrati predmet na odlučivanje Općem sudu,

i

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud povrijedio je članak 8. stavak 1. točku (b) i članak 42. stavak 2. Uredbe o žigu Unije u više pogleda utvrdivši sličnost znakova i ( kao posljedicu pogrešne ocjene dokaza o uporabi ( sličnost proizvoda. Ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između predmetnih žigova.

Opći sud pogrešno je utvrdio da je druga stranka u postupku ispunila pretpostavke u vezi s uporabom svih proizvoda iz razreda 25. za koje je raniji žig registriran. Pretpostavke su bile ispunjene samo za proizvode „odjeća; gornja odjeća (ogrtači), donje rublje, pokrivala za glavu, rukavice; remenje i čarape; svi gore navedeni proizvodi koriste se isključivo kao posebna odjeća za zaštitu od hladnoće, vjetra i/ili kiše; radna odijela”. Suprotno utvrđenjima Općeg suda, riječ je o neovisnoj podkategoriji proizvoda iz razreda 25., tako da je dokaz o uporabi podnesen samo za te proizvode.

Zbog pogrešne ocjene dokaza o uporabi, Opći sud je pogrešno zaključio da su proizvodi „odjeća” i „pokrivala za glavu”, koji se pojavljuju na popisima proizvoda oba žiga, istovjetni.

Opći sud pogrešno je odlučio da je žalbeno vijeće ispravno utvrdilo da su predmetni znakovi vizualno slični s obzirom da su znakovi o kojima je riječ iste dužine i imaju četiri zajednička slova. Neuobičajena kompozicija osporavanog žiga (asimetrični suglasnici i neobičan pravopis „igh”) i posljedice za vizualnu simetriju na koje se pozivao žalitelj, Opći sud nije raspravio. Naravno, prosječni potrošač percipira žig kao cjelinu. Međutim, neuobičajena kompozicija osporavanog žiga ima značajan utjecaj na njegov ukupni dojam što Opći sud nije uzeo u obzir.

Opći sud je također pogrešno odlučio da su sporni žigovi fonetski istovjetni jer žalitelj nije naveo dokaze koji bi upućivali na to da zvuk prvih slogova „ti” i „TAl” nije istovjetan za anglofonu javnost i da ne postoji ništa što može odvojiti izgovor spornih znakova. Upravo suprotno ( Opći sud je bez dokaza i pogrešno pretpostavio da se slog „ti” uvijek izgovara „tai”. Nema dokaza za takvu ocjenu. Riječ „ti” ne postoji u engleskom jeziku. Slog se stoga uvijek izgovara samo u skladu s jezičnim pravilima koja se primjenjuju na predmetnu riječ. Možemo uzeti zdravo za gotovo da postoji bezbroj riječi u kojima se slog „ti” ne izgovara kao „tai”, kao što su „trick”, „ticket”, „till”, „timbal”, „timberland”, „tin”, „tincture”, „tinder”, „tip”, „trigger” i mnoge sruge kao i osporavani žig „tigha”. U poznatoj engleskoj dječjoj knjizi Winnie-the-Pooh jedan od glavnih likova je životinja imena „Tigger”, što se izgovara [tɪɡə]. Stoga kada god se samoglasnik nakon „ti” izgovara kratko, izgovor nije „tai”. To je ono što je žalitelj tvrdio od samog početka. Ni tuženik ni intervenijent nisu podnijeli dokaze kojima bi tvrdili suprotno. Stoga nije bila žaliteljeva zadaća da dokazuje ono što je očigledno.

Opći sud je pogrešno tvrdio da žalitelj nije dokazao da TAIGA ima jasno i specifično značenje za relevantnu javnost (potrošače u Europskoj uniji) u cijelosti. To nije točno. Žalitelj je neosporno tvrdio da je TAIGA leksem iz francuskog jezika. Sudovima je nesporno i poznato da se Francuska nalazi u južnoj Europi. Zbog nesporne veličine TAIGE kao krajobraza i njezinog značaja za svijet u cjelini, TAIGA (osobito zajedno s pojmom TUNDRA) pripada općem obrazovanju diljem Europe i izvan nje.

Osim toga, u skladu sa sudskom praksom Općeg suda, dovoljno je da je pojam razumljiv u dijelu Europske unije kao, na primjer, na talijanskom govornom području. Ovdje je Opći sud priznao konceptualnu različitost između „Granini” i „Panini” zbog nedostatka značenja „Granini”, dok je „Panini” imao značenje talijanskog sendviča.

Presuda od 14. listopada 2003., T-292/01, točka 54. - BASS na koju se pozivao Opći sud ne sadrži niti jedan navod da se predmetna riječ mora razumjeti u cijeloj Europskoj uniji. Stoga treba naglasiti da ocjena Općeg suda nije potkrijepljena sudsko praksom iz presude BASS. Opći sud je ispravno priznao da veliki dio relevantne javnosti u Europi zna i razumije pojam TAIGA.

____________