Language of document :

2018 m. lapkričio 14 d. ACTC GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimo byloje T-94/17, ACTC / EUIPO

(Byla C-714/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: ACTC GmbH, atstovaujama Rechtsanwältin V. Hoene, Rechtsanwalt D. Eickemeier, Rechtsanwältin S. Gantenbrink

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Taiga AB

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-94/17 ir panaikinti atsakovės sprendimą byloje R 693/2015-4.

jei šis reikalavimas nebūtų patenkintas:

panaikinti pirma nurodytą teismo sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui,

ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento dėl ES prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 42 straipsnio 2 dalį keliais aspektais: nuspręsdamas dėl žymenų panašumo ir, klaidingai įvertinęs įrodymus dėl naudojimo, – dėl prekių panašumo. Nėra tikimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus.

Bendrasis Teismas neteisingai nusprendė, kad įstojusi į bylą šalis įvykdė naudojimo sąlygas, kiek tai susiję su visomis 25 klasės prekėmis, kurioms įregistruotas ankstesnis prekių ženklas. Sąlygos įvykdytos tik tiek, kiek tai susiję su šiomis prekėmis: „ drabužiai; viršutiniai drabužiai; apatiniai drabužiai; galvos apdangalai; pirštinės; diržai ir kojinės; visos minėtos prekės naudotinos kaip specialūs išoriniai apsauginiai drabužiai, atsparūs nepalankioms oro sąlygoms (tik šaltis, vėjas ir (arba) lietus); darbiniai drabužiai“. Priešingai, nei nusprendė Bendrasis Teismas, tai yra savarankiška 25 klasės prekių pakategorė, taigi naudojimo įrodymas pateiktas tik dėl šių 25 klasės prekių.

Kadangi klaidingai įvertino naudojimo sąlygas, Bendrasis Teismas priėjo prie klaidingos išvados, jog abiejų prekių ženklų prekių sąrašuose nurodytos prekės – „drabužiai“ ir „galvos apdangalai“ – yra identiškos.

Bendrasis Teismas klaidingai padarė išvadą, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog nagrinėjami žymenys buvo vizualiai panašūs, nes buvo vienodo ilgio ir sutapo keturios jų raidės. Bendrasis Teismas nenagrinėjo neįprastos ginčijamo prekių ženklo kompozicijos (asimetriškos priebalsės ir neįprasta „igh“ rašyba) ir apeliantės nurodytų jos pasekmių vizualiam panašumui. Žinoma, vidutinis vartotojas prekių ženklą suvokia kaip visumą. Vis dėlto neįprasta ginčijamo prekių ženklo kompozicija turi didelės įtakos bendram įspūdžiui, o į tai Bendrasis Teismas neatsižvelgė.

Bendrasis Teismas taip pat padarė klaidą, kai nusprendė, kad nagrinėjami prekių ženklai buvo fonetiškai tapatūs, nes apeliantė nepateikė įrodymų, leidžiančių manyti, jog anglakalbei visuomenei pirmųjų skiemenų „ti“ ir „TAI“ garsas nebuvo identiškas, ir kad nebuvo nieko, dėl ko šių dviejų žymenų tarimas galėtų skirtis. Priešingai, Bendrasis Teismas be jokio įrodymo rėmėsi klaidinga prielaida, jog raidžių seka „ti“ visuomet tariama kaip „tai“. Šis vertinimas nepagrįstas jokiais įrodymais. Anglų kalboje nėra žodžio „ti“. Todėl raidžių seka visuomet tariama tik vadovaujantis aptariamam žodžiui taikytinomis kalbos taisyklėmis. Neabejotina, kad egzistuoja daugybė žodžių, kuriuose raidžių seka „ti“ nėra tariama „tai“, pavyzdžiui, „trick“, „ticket“, „till“, „timbal“, „timberland“, „tin“, „tincture“, „tinder“, „tip“, „trigger“ ir daugelis kitų, kaip ir ginčijamas prekių ženklas „tigha“. Garsiosios anglų vaikų literatūros knygos „Winnie-the-Pooh“ vienas iš pagrindinių veikėjų yra gyvūnas vardu „Tigger“ (tariama: [tɪɡə]). Taigi, kai balsė, einanti po „ti“, yra tariama trumpai, nėra tarimo „tai“. Apeliantė tai tvirtino nuo pat pradžių. Nei atsakovė, nei įstojusi į bylą šalis nepateikė priešingų įrodymų. Todėl apeliantė neprivalėjo pateikti įrodymo to, kas akivaizdu.

Bendrasis Teismas neteisingai nusprendė, kad apeliantė neįrodė, jog TAIGA turi aiškią ir konkrečią reikšmę atitinkamai visuomenei (ES vartotojams), vertinamai kaip visuma. Tai neteisinga. Apeliantė nurodė, ir tai nebuvo ginčyta, jog TAIGA prancūzų kalboje yra gerai žinomas žodis. Teismams turėtų būti žinoma ir neginčijama, kad Prancūzija yra Pietų Europoje. Dėl neginčijamo Taigos, kaip kraštovaizdžio, dydžio ir jos reikšmės pasauliui apskritai, žodis TAIGA (ypač kartu su žodžiu TUNDRA) priskiriami prie bendrojo visoje Europoje ir ne tik įgyjamo išsilavinimo.

Nepaisant viso to, remiantis Bendrojo Teismo jurisprudencija, pakanka, kad žodis būtų suprantamas tam tikroje Europos Sąjungos dalyje, pvz., itališkai kalbančios visuomenės. Viename sprendime Bendrasis Teismas pripažino konceptualų skirtumą tarp „Granini“ ir „Panini“, nes žodis „Granini“ nieko nereiškė, o „Panini“ reiškė itališką sumuštinį.

Bendrojo Teismo nurodytame 2003 m. spalio 14 d. Sprendime BASS (T-292/01, 54 punktas) nėra jokios užuominos, jog aptariamas žodis turi būti suprantamas visoje Europos Sąjungoje. Todėl reikia pažymėti, kad Bendrojo Teismo vertinimas neparemtas sprendimu BASS suformuota jurisprudencija. Bendrasis Teismas teisingai pripažino, kad didelė atitinkamos Europos visuomenės dalis žino ir supranta žodį TAIGA.

____________