Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 14. novembrī ACTC GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 13. septembra spriedumu lietā T-94/17 ACTC/EUIPO

(Lieta C-714/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: ACTC GmbH (pārstāvji: V. Hoene, advokāte, D. Eickemeier, advokāts, S. Gantenbrink, advokāte)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Taiga AB

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 13. septembra spriedumu lietā T-94/17 un atcelt atbildētāja lēmumu lietā R 693/2015-4;

pakārtoti,

atcelt pirmajā daļā minēto spriedumu un nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā,

un

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Vispārējā tiesa, apstiprinot apzīmējumu līdzību un ( izmantošanas pierādījumu nepareizas novērtēšanas rezultātā ( preču līdzību, esot vairākos aspektos pārkāpusi ES preču zīmju regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 42. panta 2. punktu. Nepastāvot attiecīgo preču zīmju sajaukšanas iespēja.

Vispārējā tiesa esot kļūdaini nospriedusi, ka persona, kas iestājusies lietā, ir izpildījusi izmantošanas prasības attiecībā uz visām 25. klasē ietilpstošajām precēm, saistībā ar kurām ir reģistrēta agrākā preču zīme. Prasības esot izpildītas tikai attiecībā uz precēm “apģērbi; virsdrēbes, apakšveļa, galvassegas; cimdi; jostas un zeķes; visas iepriekš minētas preces ir paredzētas lietošanai tikai kā speciāli āra apģērbi, kas nodrošina aizsardzību pret laika apstākļiem, aizsargājot pret aukstumu, vējainiem un/vai lietainiem laika apstākļiem; darba kombinezoni”. Pretēji tam, ko ir nospriedusi Vispārējā tiesa, tā esot 25. klasē ietilpstošo preču neatkarīga apakškategorija, tā ka izmantošanas pierādījums esot ticis sniegts tikai attiecībā uz šīm 25. klases precēm.

Izmantošanas prasību nepareizās novērtēšanas rezultātā Vispārējā tiesa esot kļūdaini nonākusi pie secinājuma, ka abu preču zīmju sarakstos norādītās preces “apģērbi” un “galvassegas” ir identiskas.

Vispārējā tiesa esot kļūdaini nospriedusi, ka Apelācijas padome ir pamatoti nolēmusi, ka attiecīgie apzīmējumi ir vizuāli līdzīgi, jo attiecīgie apzīmējumi ir vienāda garuma un tiem ir četri kopīgi burti. Vispārējā tiesa neesot izskatījusi apelācijas sūdzības iesniedzējas norādīto apstrīdētās preču zīmes neierasto struktūru (asimetriski līdzskaņi un neierasta rakstība “igh”) un tās ietekmi uz vizuālo līdzību. Protams, vidusmēra patērētājs uztverot preču zīmi kopumā. Tomēr Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vērā to, ka apstrīdētās preču zīmes neierastajai struktūrai ir ievērojama ietekme uz tās radīto kopējo iespaidu.

Vispārējā tiesa esot arī kļūdaini nospriedusi, ka attiecīgās preču zīmes ir fonētiski identiskas, uzskatīdama, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja neesot sniegusi pierādījumu tam, ka pirmo zilbju “ti” un “TAI” skanējums angļu valodā runājošai sabiedrībai nav identisks, un ka nekas nenodalot attiecīgo apzīmējumu izrunu. Tieši pretēji, Vispārējā tiesa esot bez jebkādiem pierādījumiem un kļūdaini uzskatījusi, ka burtu secība “ti” tiek vienmēr izrunāta “tai”. Šim apgalvojumam neesot pierādījumu. Vārds “ti” angļu valodā neeksistējot. Tādējādi burtu secība vienmēr tiekot izrunāta tikai atbilstoši attiecīgam vārdam piemērojamiem lingvistiskiem noteikumiem. Pats par sevi saprotams esot tas, ka eksistē neskaitāmi vārdi, kuros burtu secība “ti” netiek izrunāta kā “tai”, tādi kā “trick”, “ticket”, “till”, “timbal”, “timberland”, “tin”, “tincture”, “tinder”, “tip”, “trigger” un daudzi citi, tāpat kā apstrīdētā preču zīme “tigha”. Slavenās angļu bērnu grāmatas Vinnijs Pūks [Winnie-the-Pooh] viens no galvenajiem varoņiem ir dzīvnieks ar vārdu “Tigger”, ko izrunā kā [tɪɡə]. Tādējādi visos gadījumos, kad pēc “ti” esošo patskani izrunā īsi, neesot tādas izrunas kā “tai”. Apelācijas sūdzības iesniedzēja to esot apgalvojusi no paša sākuma. Nedz atbildētājs, nedz arī persona, kas iestājusies lietā, neesot iesniegusi pierādījumu par pretējo. Tādējādi apelācijas sūdzības iesniedzējai neesot bijis jāsniedz pierādījums par acīmredzamo.

Vispārējā tiesa esot kļūdaini norādījusi, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja nav pierādījusi, ka konkrētajai sabiedrības daļai (ES patērētāji) kopumā “TAIGA” ir skaidra un konkrēta nozīme. Tas neesot pareizi. Apelācijas sūdzības iesniedzēja esot norādījusi un tas neesot ticis apstrīdēts, ka franču valodā “TAIGA” ir leksiski pazīstams vārds. Faktam, ka Francija atrodas Dienvideiropā, esot jābūt neapstrīdamam un zināmam tiesām. Ņemot vērā “TAIGA” kā teritorijas neapstrīdamo apmēru un tās nozīmi pasaulei kopumā, “TAIGA” (it īpaši kopā ar vārdu “TUNDRA”) esot piederīga vispārīgajai izglītībai Eiropā un ārpus tās.

Līdzās minētajam, saskaņā ar Vispārējās tiesas judikatūru esot pietiekami, ja vārds tiek saprasts Eiropas Savienības daļā, tādā kā itāļu valodā runājušā sabiedrība. Šajā ziņā Vispārējā tiesa esot apstiprinājusi konceptuālo atšķirību starp “Granini” un “Panini”, jo “Granini” nav nozīmes, savukārt “Panini” nozīmē itāļu sviestmaizi.

2003. gada 14. oktobra sprieduma lietā T-292/01 “BASS” 54. punktā, ko ir citējusi Vispārējā tiesa, neesot nevienas norādes, ka attiecīgajam vārdam ir jābūt saprotamam visā Eiropas Savienībā. Tādējādi ir jāuzsver, ka “BASS” judikatūra neatbalstot Vispārējās tiesas vērtējumu. Vispārējā tiesa esot pareizi apstiprinājusi, ka liela daļa no konkrētās sabiedrības daļas Eiropā zina un saprot vārdu “TAIGA”.

____________