Language of document :

Appell ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2018 minn ACTC GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fit-13 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-94/17 – ACTC vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-714/18)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: ACTC GmbH (rappreżentanti: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Taiga AB

Talbiet

L-appellanti titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-94/17 u tannulla d-deċiżjoni tal-konvenut fil-Każ R 693/2015-4.

sussidjarjament

tannulla s-sentenza prevista fil-punt 1 u tibgħat lura l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali,

u

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Aggravji u argumenti prinċipali

Il-Qorti Ġenerali kisret l-Artikolu 8(1)(b)u l-Artikolu 42(2) tar-Regolament dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropew minn diversi lati, safejn hija ssostni l-eżistenza ta’ xebh bejn is-sinjali u – b’konsegwenza tal-evalwazzjoni żbaljata tal-provi tal-użu – l-eżistenza ta’ xebh bejn il-prodotti. Ma teżisti l-ebda probabbiltà ta’ konfużjoni bejn it-trade marks inkwistjoni.

1.    Il-Qorti Ġenerali ddeċidiet b’mod żbaljat li l-intervenjenti kienet issodisfat il-kundizzjonijiet marbuta mal-użu inkonnessjoni mal-prodotti kollha tal-klassi 25 li għalihom hija rreġistrata it-trade mark preċedenti. Il-kundizzjonijiet kienu ssodisfatti biss fir-rigward tal-prodotti “ħwejjeġ; ħwejjeġ għal barra; ħwejjeġ ta’ taħt; iblies tar-ras (kpiepel); ingwanti; ċinturini u peduni; il-prodotti kollha imsemmija iktar ’il fuq jintużaw bħala ħwejjeġ għal barra li joffru protezzjoni mill-maltemp (bard, rihv u/jew xita biss); fradal tax-xogħol”. Għall-kuntrarju tal-konklużjonijiet tal-Qorti Ġenerali, din hija sotto-kategorija awtonoma ta’ prodotti fil-klassi 25, b’tali mod li l-prova tal-użu ġiet ippreżentata biss għal dawk il-prodotti fil-klassi 25.

2.    B’konsegwenza għall-evalwazzjoni żba;ajata tal-kundizzjonijiet marbuta mal-użu, il-Qorti Ġenerali waslet, b’mod żbaljat, għall-konklużjoni li l-prodotti “ħwejjeġ” u “kpiepel” li jidhru fil-listi taż-żewġ trade marks kienu identiċi.

3.    Il-Qorti Ġenerali ddeċidiet b’mod żbaljat li l-Bord tal-Appell kien ikkonkluda ġustament li s-sinjali inkwistjoni kienu simili fil-livell viżiv peress li kienu tal-istess tul u kienu jippreżentaw erba’ ittri komuni. Il-kompożizzjoni mhux tas-soltu tat-trade mark ikkontestata (konsonanti assimetriċi u ortografija mhux tas-soltu “igh”) u l-konsegwenzi tagħha għax-xebh fil-livell viżiv, bħal dawk invokati mir-rikorrenti, ma ġewx analizzati mill-Qorti Ġenerali. Minn dan jirriżulta li l-konsumatur medju jippreċepixxi trade mark fl-assjem tagħha. Madankollu, il-kompożizzjoni mhux tas-soltu tat-trade mark ikkontestata influwenzat b’mod sinifikattiv l-impressjoni ġenerali tagħha, fatt li ma ġiex meħud inkunsiderazzjoni mill-Qorti Ġenerali.

4.    Il-Qorti Ġenerali ddeċidiet ukoll, b’mod żbaljat, li l-miżuri inkwistjoni kienu identiċi fil-livell fonetiku peress li r-rikorrenti ma kienet ipproduċiet l-ebda element li jippermetti li jitqies li l-ħoss tal-ewwel sillabi “ti” u “TAI” ma kinux identiċi għall-pubbliku li jħaddan il-lingwa Ingliża u li xejn ma kien jippermetti li tiġi sseparata l-pronunzja tas-sinjali inkwistjoni. Għall-kuntrarju, il-Qorti Ġenerali ppreżumiet, mingħajr ebda prova, u b’mod żbaljat, li l-grupp ta’ ittri “ti” kien dejjm jiġi ppronunzjat bħala “tai”. Ma hemm l-ebda prova li ssostni din l-evalwazzjoni. Ma teżisti l-ebda kelma “ti” fil-lingwa Ingliża. Il-grupp ta’ ittri huwa, konsegwentement, dejjem ippronunzjat unikament skont ir-regoli lingwistiċi applikabbli għall-kelma kkonċernata. Jista’ jitqies li jeżistu ħafna kliem li fihom il-grupp ta’ ittri “ti” ma humiex ippronunzjati bħala “tai”, bħal “trick”, “ticket”, “till”, “timbal”, “timberland”, “tin”, “tincture”, “tinder”, “tip”, “trigger”, u oħrjan, kif ukoll it-trade mark ikkontestata “tigha”. Il-famuż ktieb Ingliż għat-tfal Winnie-the-Pooh fih, fosti il-karattri prinċipali, annimal li jismu “Tigger”, ippronunzjat [tɪgǝ]. B’hekk, kull darba li l-vokali wara “ti” tkun ippronunzjata b’mod qasir, ma jkunx hemm il-pronunzja “tai”. Dan ġie indikat sa mill-bidu mir-rikorrenti. La l-konvenut u lanqas l-intervenjenti ma pproduċew prova kuntrarja. Għaldaqstant ma kienx il-kompitu tar-rikorrenti li tipprovdi l-prova ta’ dak li huwa manifest.

5.    Il-Qorti Ġenerali indikat b’mod żbaljat li r-rikorrenti ma kienx wera li TAIGA għandha tifsira ċara u ddeterminata għall-pubbliku rilevanti (il-konsumaturi tal-Unjoni) meħud fl-intier tiegħu. Dan ma huwiex korrett. Ir-rikorrenti indikat b’mod inkontestat li TAIGA hija kelma lexikalment magħrufa tal-lingwa Franċiża. Għandha tkun inkontestata u magħrufa mill-qrati li Franza tinsab fl-Ewropa tan-nofsinhar. Minħabba id-daqs inkontestat tat-TAIGA bħala pajsaġġ u t-tifsira tagħha għad-dinja kollha fl-intier tagħha, TAIGA (b’mod partikolari mal-kelma TOUNDRA) taqa’ taħt l-edukazzjoni ġenerali fl-Ewropa u lil hinn minnha.

6.    Barra minn hekk, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti Ġenerali, huwa suffiċjenti li kelma tkun miftiehma f’parti mill-Unjoni Ewropea, bħall-pubbliku li jħaddan il-lingwa Taljana. F’sentenza, il-Qorti Ġenerali ammettiet l-assenza ta’ xebh fuq il-livell kunċettwali bejn “Granini” u “Panini” minħabba l-assenza ta’ tifsira ta’ “Granini”, filwaqt li “Panini” kellha s-sens ta’ “sandwich Taljan”.

7.    Is-sentenza tal-14 ta’ Ottubru 2003, Phillips-Van Heusen vs UASI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, EU:T:2003:264, punt 54), iċċitata mill-Qorti Ġenerali, ma fiha l-ebda indikazzjoni li l-kelma inkwistjoni għandha tkun tinftiehem fl-Unjoni Ewropea kollha fl-intier tagħha. Għaldaqstant, hemm lok li jiġi enfasizzat li l-evalwazzjoni tal-Qorti Ġenerali ma ssibx sostenn fil-ġurisprudenza BASS. Kien b’mod ġust li l-Qorti Ġenerali rrikonoxxiet li parti kbira mill-pubbliku rilevanti fl-Ewropa kienet taf u tifhem il-kelma TAIGA.

____________