Language of document :

Recurs introdus la 14 noiembrie 2018 de ACTC GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 13 septembrie 2018 în cauza T-94/17, ACTC/EUIPO

(Cauza C-714/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: ACTC GmbH (reprezentanți: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Celelalte părţi din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Taiga AB

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

Anularea Hotărârii Tribunalului din 13 septembrie 2018 în cauza T-94/17 și a deciziei intimatului în cazul R 693/2015-4;

în subsidiar

anularea hotărârii menționate la alineatul anterior și retrimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare,

și

obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul a încălcat articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene sub mai multe aspecte atunci când a afirmat similitudinea semnelor , și – ca o consecință a aprecierii incorecte a probelor privind dovada utilizării – similitudinea produselor. Între mărcile în discuție nu există un risc de confuzie.

Tribunalul a constatat în mod incorect că intervenienta a îndeplinit toate cerințele privind utilizarea în legătură cu ansamblul produselor din clasa 25 pentru care este înregistrată marca anterioară. Cerințele sunt îndeplinite numai pentru produsele „articole de îmbrăcăminte, haine de stradă, lenjerie de corp, articole pentru acoperirea capului, mănuși, curele și șosete, toate produsele menționate trebuind să fie utilizate ca articole de îmbrăcăminte de exterior, de protecție contra intemperiilor, numai în scopul protejării de frig, de vânt și/sau de ploaie; salopete de lucruˮ. Contrar constatărilor Tribunalului, este vorba despre o subcategorie independentă de produse din clasa 25, astfel încât dovada utilizării a fost prezentată numai pentru aceste produse din clasa 25.

În urma aprecierii incorecte cu privire la cerințele privind utilizarea, Tribunalul a ajuns în mod incorect la concluzia potrivit căreia produsele „articole de îmbrăcăminteˮ și „articole pentru acoperirea capuluiˮ care figurează în listele de produse aferente ambelor mărci sunt identice.

Tribunalul a hotărât în mod eronat că camera de recurs a constatat în mod corect similitudinea vizuală a semnelor în discuție, întrucât semnele în discuție au aceeași lungime și aveau patru litere în comun. Alcătuirea neobișnuită a mărcii atacate (consoane asimetrice și ortografia neobișnuită „ighˮ) și consecințele similitudinii vizuale susținute de recurentă nu făcut obiectul aprecierii Tribunalului. Desigur, o marcă este percepută de consumatorul mediu ca un tot. Cu toate acestea, alcătuirea neobișnuită a mărcii atacate are o influență considerabilă asupra impresiei de ansamblu create de aceasta, neluată în considerare de Tribunal.

Tribunalul s-a pronunțat în mod eronat că mărcile în discuție sunt identice din punct de vedere fonetic deoarece recurenta nu a prezentat probe în sensul că rezonanța primelor silabe „tiˮ și „TAIˮ nu este identică pentru publicul vorbitor de limba engleză și nimic nu deosebește pronunțarea semnelor în discuție. Dimpotrivă, Tribunalul a prezumat fără să dispună de probe și în mod incorect că gruparea de litere „tiˮ se pronunță întotdeauna „taiˮ. Nu există probe care să susțină această apreciere. În limba engleză nu există un cuvânt „tiˮ. Grupul de litere este pronunțat așadar întotdeauna potrivit normelor lingvistice aplicabile cuvântului în discuție. Putem considera cert faptul că există nenumărate cuvinte în care grupul de litere „tiˮ nu se pronunță „taiˮ, cum ar fi „trickˮ, „ticketˮ, „tillˮ, „timbalˮ, „timberlandˮ, „tinˮ, „tinctureˮ, „tinderˮ, „tipˮ, „triggerˮ și multe altele, precum și marca atacată „tighaˮ. Celebra carte pentru copii Winnie-the-Pooh [Winnie de Pluș] cuprinde printre personajele principale un animal numit „Tiggerˮ, care se pronunță [tɪɡə]. Astfel, în cazul în care vocala care urmează după „tiˮ este scurtă, nu se pronunță „taiˮ. Este ceea ce recurenta a afirmat de la bun început. Nici intimatul, nici intervenienta nu au prezentat probe în sens contrar. Prin urmare, recurentei nu îi revenea sarcina de a face dovada unui fapt evident.

Tribunalul a declarat în mod incorect că recurenta nu a demonstrat că TAIGA are un sens clar și specific pentru publicul relevant (consumatori din Uniunea Europeană) în ansamblu, ceea ce nu este corect. Recurenta a afirmat, fără să fie combătută, că TAIGA este un cuvânt cunoscut din punct de vedere lexical din limba franceză. Ar trebui să fie necontestat și cunoscut de instanțe că Franța este situată în sudul Europei. În considerarea întinderii necontestate a TAIGA ca peisaj și a semnificației sale în lume în ansamblu, TAIGA (în special împreună cu termenul TUNDRA) ține de cultura generală în Europa și în afara Europei.

Mai mult, potrivit jurisprudenței Tribunalului, este suficient ca un termen să fie înțeles într-o parte a Uniunii Europene, precum publicul vorbitor de limbă italiană. Aici Tribunalul a recunoscut diferența conceptuală dintre „Graniniˮ și „Paniniˮ, dată fiind lipsa de sens a „Graniniˮ, în timp ce „Paniniˮ are semnificația de „un sendviș italianˮ.

Hotărârea din 14 octombrie 2003, T-292/01, punctul 54 – BASS citată de Tribunal, nu conține indicii în sensul că termenul în discuție trebuie înțeles în întreaga Uniune Europeană. Trebuie să se sublinieze așadar că aprecierea Tribunalului nu este susținută de jurisprudența BASS. Tribunalul a recunoscut în mod corect că o mare parte a publicului relevant din Europa cunoaște și înțelege termenul TAIGA.

____________