Language of document :

Pritožba, ki jo je ACTC GmbH vložila 14. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 13. septembra 2018 v zadevi T-94/17, ACTC/EUIPO

(Zadeva C-714/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: ACTC GmbH (zastopniki: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Taiga AB

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2018 v zadevi T-94/17 in razveljavi odločbo tožene stranke v zadevi R 693/2015-4,

podredno

razveljavi zgoraj navedeno sodbo ter zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču,

in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je v več pogledih kršilo člen 8(1)(b) in člen 42(2) Uredbe o znamki Evropske unije, in sicer s tem, ko je potrdilo obstoj podobnosti znakov in – kot posledico napačne ocene dokazov o uporabi – podobnosti blaga. Ne obstaja verjetnost zmede med zadevnima znamkama.

Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da je intervenientka izpolnila zahteve glede uporabe za vse proizvode iz razreda 25, za katere je prejšnja znamka registrirana. Zahteve so izpolnjene le v zvezi s proizvodi „oblačila; gornja oblačila, spodnje perilo, pokrivala, rokavice; pasovi in ​​nogavice; vse omenjeno blago se uporablja kot posebna zaščitna oblačila za uporabo na prostem z namenom varovanja pred mrazom, vetrom in/ali samo dežjem; delovni kombinezoni“. V nasprotju z ugotovitvami Splošnega sodišča je to samostojna podkategorija proizvodov iz razreda 25, tako da je bil dokaz o uporabi predložen le za te proizvode iz razreda 25.

Splošno sodišče je zaradi napačne presoje pogojev glede uporabe napačno ugotovilo enakost proizvodov „oblačila“ in „pokrivala“ s seznamov obeh znamk.

Splošno sodišče je napačno presodilo, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da sta si nasprotujoča si znaka vizualno podobna, ker sta enako dolga in imata štiri skupne črke. Splošno sodišče ni obravnavalo nenavadne sestave izpodbijane znamke (asimetrični soglasniki in neobičajno črkovanje „igh“) in njenih posledic za vizualno podobnost, na katere se je sklicevala pritožnica. Seveda povprečni potrošnik zaznava blagovno znamko kot celoto. Vendar nenavadna sestava izpodbijane znamke znatno vpliva na njen splošni vtis, ki ga Splošno sodišče ni upoštevalo.

Splošno sodišče je prav tako napačno presodilo, da sta zadevni znamki fonetično enaki, ker pritožnica ni predložila dokaza, ki bi kazal na to, da bi zvok prvih zlogov „ti“ in „TAI“ bil angleško govoreči javnosti enak ter da ni ničesar, kar bi ločilo izgovarjavo zadevnih znakov. Nasprotno, Splošno sodišče je brez kakršnih koli dokazov in napačno menilo, da se črkovna zveza „ti“ vedno izgovarja „tai“. Ni dokazov, ki bi podprli to oceno. V angleščini izraz „ti“ ne obstaja. Zaporedje črk se zato vedno izgovarja le v skladu z jezikovnimi pravili, ki se uporabljajo za zadevni izraz. Lahko vzamemo za samoumevno, da obstaja nešteto izrazov, pri katerih se črkovna zveza „ti“ ne izgovarja kot „tai“, takšni primeri so „trick“, „ticket“, „till“, „timbal“, „timberland“, „tin“, „tincture“, „tinder“, „tip“, „trigger“ in mnogi drugi, med njimi tudi izpodbijana znamka „tigha“. V slavni angleški otroški knjigi Winnie-the-Pooh je med glavnimi liki žival, imenovana „Tigger“, ki se angleško izgovarja [tɪgǝ]. Torej, kadar se samoglasnik za „ti“ izgovori kratko, ni izgovarjave „tai“. To je tisto, kar pritožnica zatrjuje od začetka. Niti tožena stranka niti intervenientka nista predložili dokazov o nasprotnem. Pritožnica torej ni bila dolžna predložiti dokaz o tem, kar je očitno.

Splošno sodišče je napačno navedlo, da pritožnica ni dokazala, da ima TAIGA jasen in določen pomen za upoštevno javnost (potrošnike Unije). To ni pravilno. Pritožnica je nedvomno navedla, da je TAIGA leksikalno znan izraz v francoskem jeziku. Nesporno in znano bi moralo biti, da je Francija v južni Evropi. Zaradi nesporne velikosti TAJGE kot pokrajine in njenega pomena za svet kot celoto, je TAIGA (zlasti v povezavi z izrazom TUNDRA) del splošne izobrazbe v Evropi in širše.

Poleg tega v skladu s sodno prakso Splošnega sodišča zadošča, da se izraz razume v delu Evropske unije, kakršen je italijansko govoreča javnost. Splošno sodišče je v sodni praksi potrdilo, da ni obstajala konceptualna podobnost med „Granini“ in „Panini“, in sicer zaradi neobstoja pomena „Granini“, medtem ko je „Panini“ pomenil italijanski sendvič.

V sodbi BASS z dne 14. oktobra 2003 (T-292/01, točka 54), ki jo navaja Splošno sodišče, nič ne nakazuje, da bi bilo treba zadevno besedo razumeti v celotni Evropski uniji. Zato je treba poudariti, da presoje Splošnega sodišča sodna praksa, ki izhaja iz sodbe BASS, ne podpira. Splošno sodišče je pravilno ugotovilo, da velik del upoštevne javnosti v Evropi pozna in razume izraz TAIGA.

____________