Language of document :

Žalba koju je 21. prosinca 2018. podnio Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland i dr. protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 15. listopada 2018. u predmetu T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters i dr. protiv Komisije

(predmet C-817/18 P)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Žalitelji: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap (zastupnici: P. Kuypers, M. de Wit, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, Landgoed „Huis te Maarn”“ BV, Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen, Landgoed de Noetselenberg BV

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine pobijanu presudu (presuda donesena u predmetu T-79/16);

naloži društvu VGG snošenje troškova prvostupanjskog postupka i žalbenog postupka;

podredno, u slučaju da se predmet vrati na ponovno odlučivanje Općem sudu, odluči o troškovima prvostupanjskog postupka i žalbenog postupka u konačnoj odluci.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava odlučivši da je tužba društva VGG dopuštena

Opći sud je pogrešno primijenio kriterij koji društvo VGG mora zadovoljiti kako bi se moglo kvalificirati kao zainteresirana stranka (postojanje konkurentskog odnosa između društva VGG i tužitelja i rizika da dodijeljena potpora ima konkretan utjecaj na položaj društva VGG te će narušiti spomenuti konkurentski odnos.

Opći sud veže aktivnu procesnu legitimaciju društva VGG i njegovih članova uz aktivnu procesnu legitimaciju Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, jedinog žalitelja preostalog iz 2008. godine.

U tom pogledu, nije utvrdio ili je nedovoljno utvrdio u vezi s kojim djelatnostima se žalitelji i Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe konkretno nalaze u konkurentskom odnosu. Stoga je pogrešno utvrdio da postoji konkurentski odnos s Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Na temelju zaključka o postojanju konkurentskog odnosa, Opći sud je pogrešno smatrao da je potpora imala konkretan utjecaj na konkurentnost članova društva VGG i da ju je narušila.

Na temelju ocjene aktivne procesne legitimacije Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Opći sud nije mogao zaključiti da je tužba društva VGG dopuštena.

Drugi žalbeni razlog: Opći sud je pogrešno prihvatio postojanje „ozbiljnih poteškoća”

Ocjena Općeg suda o postojanju povrede postupovnih prava iz članka 108. stavka 2. UFEU-a je pogrešna. Smatrajući da je Komisija imala „ozbiljne poteškoće” kod ocjenjivanja usklađenosti programa subvencioniranja određenih privatnih organizacija za zaštitu prirode koje upravljaju zemljištem (PNB program) s mjerama potpore, Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava.

Stoga klasifikacija usluga od općeg gospodarskog interesa kao „globalnih” ili „atipičnih” u odluci nije pokazatelj ozbiljnih poteškoća; nepostojanje zasebnih računa nije pokazatelj ozbiljnih poteškoća i nije manjkao mehanizam za izbjegavanje prekomjerne naknade.

____________