Language of document :

2018 m. gruodžio 21 d. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-79/16 Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters ir kt. / Komisija

(Byla C-817/18 P)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Apeliantės: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap, atstovaujamos advokatų P. Kuypers, M. de Wit

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, Landgoed „Huis te Maarn“ BV, Vicariestichting De Vijf Capellarijen / Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen, Landgoed de Noetselenberg BV

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą (priimtą byloje T-79/16);

priteisti iš VGG bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą pirmojoje instancijoje ir apeliaciniame procese;

subsidiariai, jei byla būtų grąžinta Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo, atidėti bylinėjimosi išlaidų pirmojoje ir apeliacinėje instancijose klausimą, kol nebus priimtas galutinis sprendimas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai pripažino, kad VGG ieškinys priimtinas

Bendrasis Teismas klaidingai taikė kriterijų, kurį VGG turi atitikti, kad galėtų būti laikoma suinteresuotąją šalimi (konkurencinių santykių tarp VGG ir apeliančių buvimas bei rizika, kad suteikta pagalba konkrečiai paveikia VGG situaciją ir iškreipia minėtus konkurencinius santykius).

Bendrasis Teismas tiesiogiai susiejo VGG ir jos narių reikalavimų priimtinumą su Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, kuri yra vienintelė likusi iš subjektų, padavusių skundą 2008 m., reikalavimų priimtinumu.

Šiuo klausimu jis nenustatė arba nepakankamai nustatė, dėl kokių veiklų konkrečiai apeliantės ir Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe konkuravo. Dėl to Bendrasis Teismas padarė neteisingą išvadą, kad apeliantes ir Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe sieja konkurenciniai santykiai.

Pripažinęs, kad egzistuoja konkurenciniai santykiai, Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad pagalba konkrečiai paveikė VGG narių konkurencingumą ir iškraipė konkurenciją.

Remdamasis Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe reikalavimų priimtinumo vertinimu Bendrasis Teismas negalėjo padaryti išvados, kad VGG galėjo pareikšti ieškinį.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai pripažino, kad egzistuoja „didelių sunkumų“

Bendrasis Teismas neteisingai nustatė SESV 108 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų procedūrinių teisių pažeidimą. Manydamas, kad Komisija patyrė „didelių sunkumų“ vertindama PNB tvarkos suderinamumą su pagalbos priemone, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą.

Tai, kad sprendime SIEG nurodyta kaip „globali“ arba „netipiška“, neįrodo jokio didelio sunkumo; tai, kad nėra atskiros apskaitos, nėra didelių sunkumų požymis; netrūko apsaugos mechanizmo, skirto išvengti pernelyg didelių kompensacijų mokėjimo.

____________