Language of document :

Žalba koju je 7. siječnja 2019. podnijela Mylène Troszczynski protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 8. studenoga 2018. u predmetu T-550/17, Troszczynski protiv Parlamenta

(predmet C- 12/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žaliteljica: Mylène Troszczynski (zastupnik: F. Wagner, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Zahtjevi

ukidanje presude šestog vijeća Općeg suda Europske unije od 8. studenoga 2018. (T-550/17).

I stoga:

poništenje odluke Europskog parlamenta od 14. lipnja 2017. o usvajanju izvješća br. A8-0218/2017 Odbora za pravna pitanja u odgovoru na zahtjev za ukidanje imuniteta i privilegija Mylène Troszczynski, članice Europskog parlamenta,

odlučivanje o iznosu koji žaliteljici treba dosuditi na temelju troškova postupka,

nalaganje Europskom parlamentu snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1. Analiza drugog žalbenog razloga od strane Općeg suda

Opći sud ne smatra sporni tweet Mylène Troszczynski mišljenjem iznesenim pri obnašanju njezinih dužnosti kao zastupnice, jer se odnosi na konkretan događaj, do kojeg je navodno došlo u Francuskoj, i ne može ga se povezati s općim zauzimanjem stajališta o aktualnim temama ili temama kojima se bavi Parlament, nužnim značajkama mišljenja zaštićenog Protokolom.

Opći sud je počinio očitu pogrešku u ocjeni jer:

je svaki zastupnik izabran u svojoj državi, predstavlja svoje birače, i s njima tijekom svoga mandata mora zadržati potrebu vezu, isticanjem pogotovo činjenica koje ih zanimaju ili se na njih odnose,

se u načelu br. 2 Priopćenja zastupnicima 11/2003 ne uspostavlja takvo razlikovanje,

se nošenje burke u javnim prostorima tiče birača u Francuskoj ali i birača u svim zemljama Europe i jer je ta vanjska manifestacija pripadnosti Islamu pitanje od općeg interesa povezano s javnim životom poput prava žena,

je Opći sud trebao primijeniti načela iz presude Patriciello.

2. Analiza trećeg žalbenog razloga od strane Općeg suda

U debati je zaključeno, i Opći je sud priznao, da Mylène Troszczynski nije autor sporne objave i da ju je ona obrisala čim je za nju saznala. Opći sud međutim smatra da te dvije činjenice ne treba uzeti u obzir pri utvrđivanju jesu li ispunjeni uvjeti za ukidanje imuniteta.

Opći je sud počinio očitu pogrešku u ocjeni jer:

je potvrdio da nije na Parlamentu da utvrdi jesu li činjenice koje se stavljaju na teret predmetnoj zastupnici dokazane, iako Parlament ispituje činjenice priznajući u svojoj odluci da Mylène Troszczynski nije autorica objave,

nije izveo pravne posljedice iz određenih dokaza priloženih izvješću Odbora za pravna pitanja, tj. dijelova zakona od 29. srpnja 1881., a osobito njegova članka 42.,

se iz upućivanju žaliteljice u postupak pred Tribunal correctionnel (sud za lakša kaznena djela, Francuska) od 26. travnja 2018. vidi to da državni službenik proganja predstavnika, dakle jasna je namjera da mu se našteti na političkom planu, a što je ponašanje svojstveno fumus persecutionisu.

____________