Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-550/17. sz., Troszczynski kontra Parlament ügyben 2018. november 8-án hozott ítélete ellen Mylène Troszczynski által 2019. január 7-én benyújtott fellebbezés

(C-12/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Mylène Troszczynski (képviselő: F. Wagner ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének hatodik tanácsa által 2018. november 8-án hozott ítéletet (T-550/17);

és következésképpen:

semmisítse meg a Mylène Troszczynski európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelemről szóló, a Jogi Bizottság által készített A8–0218/2017. sz. jelentést elfogadó 2017. június 14-i európai parlamenti határozatot;

határozzon a felperes számára az eljárási költségek jogcímén fizetendő összegről;

az Európai Parlamentet kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1. A második jogalap Törvényszék általi elemzéséről

A Törvényszék Mylène Troszczynski vitatott tweetjét nem tekintette a képviselői feladatainak ellátása során kifejtett véleménynek, mivel e tweet egy konkrét, állítólagosan Franciaországban történt eseményre vonatkozik, és mivel e tweet nem minősíthető az aktuális hírekről vagy a Parlament által tárgyalt kérdésekről történő általános állásfoglalásnak, amely jellemzőkkel a jegyzőkönyv szerinti védelem érdekében a véleménynek rendelkeznie kell.

A Törvényszék nyilvánvaló értékelési hibát követett el, jóllehet:

valamennyi képviselő saját országának választott tisztségviselője, aki a választóit képviseli, és a megbízatása során fenn kell velük tartania a szükséges kapcsolatot, különösen az őket érdeklő vagy érintő témák felvetése révén;

a képviselők részére szóló 11/2003. sz. közlemény 2. sz. elve nem tesz ilyen különbséget;

a teljes testet eltakaró fátyol közterületen való viselése a franciaországi választókat és egyúttal Európa valamennyi országának választóit érinti, és az iszlámhoz tartozás e külső megnyilvánulása a közéletet és a nők jogait egyaránt érintő, közérdekű kérdés;

a Törvényszéknek alkalmaznia kellett volna a Patriciello ítéletben kifejtett elveket.

2. A harmadik jogalap Törvényszék általi elemzéséről

A vita során megállapítást nyert és a Törvényszék is elismerte, hogy nem Mylène Troszczynski tette közzé a vitatott tweetet, illetve hogy azt a tudomásszerzést követően haladéktalanul törölte. A Törvényszék szerint ugyanakkor annak meghatározásakor, hogy teljesültek-e a mentelmi jog megvonásának feltételei, nem vették figyelembe e két tényt.

A Törvényszék nyilvánvaló értékelési hibát követett el:

annak kijelentésével, hogy a Parlamentnek nem feladata, hogy nyilatkozzon a szóban forgó képviselőnek felrótt tények bizonyítottságáról, holott a Parlament megvizsgálta a tényeket, amikor a határozatában elismerte, hogy nem Mylène Troszczynski tette közzé a tweetet;

amennyiben nem vonja le a Jogi Bizottság jelentéséhez csatolt bizonyos dokumentumok – így az 1881. július 29-i törvény kivonatai, és különösen e törvény 42. cikke – jogkövetkezményeit;

amennyiben a büntetőbíróság elé utalásról szóló 2018. április 26-végzés egy bíró választott képviselővel szembeni dühét, vagyis a politikai ártó szándékát tükrözi, ami a fumus persecutionis-t jellemző magatartás.

____________