Language of document :

2019 m. sausio 7 d. Mylène Troszczynski pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-550/17 Troszczynski / Parlamentas

(Byla C-12/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Mylène Troszczynski, atstovaujama advokato F. Wagner

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. lapkričio 8 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtą sprendimą (T-550/17).

Atitinkamai:

panaikinti 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento sprendimą, kuriuo priimamas Teisės reikalų komiteto pranešimas Nr. A8-0218/2017 dėl prašymo atšaukti Europos Parlamento narės Mylène Troszczynski imunitetą.

priimti tinkamą sprendimą dėl apeliantei paskirtinos sumos atsižvelgiant į bylinėjimo išlaidas.

priteisti iš Europos Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1. Dėl Bendrojo Teismo atliktos antrojo ieškinio pagrindo analizės

Bendrasis Teismas nemano, kad Mylène Troszczynski tinkle „Twitter“ paskelbta žinutė, dėl kurios kilo ginčas, yra nuomonė, pareikšta vykdant jos, kaip Parlamento narės, pareigas, nes ji susijusi su konkrečiu įvykiu, regimai įvykusiu Prancūzijoje, ir ji negali būti prilyginta bendrai pozicijai dėl kasdienių aktualijų ar Parlamento nagrinėjamų temų; tai privalomi požymiai, kurie turi būti būdingi nuomonei, saugotinai pagal protokolą.

Bendrasis Teismas padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, nes:

kiekvienas parlamentaras išrinktas jo šalyje, atstovauja jo rinkėjus ir per savo mandato laikotarpį turi būtinai išlaikyti su jais ryšį, be kita ko, nurodydamas faktus, kurie juos domina ar su jais yra susiję,

pagal pranešimo nariams Nr.11/2003 principą Nr. 2 nedaromas toks skirtumas,

visą kūną dengiančių apdarų vilkėjimas viešoje vietoje susijęs ne tik su Prancūzijos, bet su visų Europos šalių rinkėjais; toks viešas ir išorinis priklausymo Islamui demonstravimas yra bendrojo intereso klausimas, susijęs tiek su visuomenės gyvenimu, tiek su moterų teisėmis,

Bendrasis Teismas turėjo taikyti Sprendimo Patriciello principus.

2. Dėl Bendrojo teismo atliktos trečiojo ieškinio pagrindo analizės

Per diskusijas buvo sužinota, ir Bendrasis Teismas tai pripažino, kad Mylène Troszczynski nėra tinkle „Twitter“ paskelbtos žinutės, dėl kurios kilo ginčas, autorė ir kad ji ją ištrynė iškart, kai apie ją sužinojo. Bendrasis Teismas vis dėlto manė, kad, siekiant nustatyti, ar įvykdytos sąlygos Parlamento nario imunitetui atšaukti, į šias dvi aplinkybės nereikia atsižvelgti.

Bendrasis Teismas padarė akivaizdžią vertinimo klaidą:

teigęs, kad Parlamentas neprivalo žinoti, ar faktai, kuriais kaltinamas parlamentaras, yra nustatyti, nors pats Parlementas nagrinėja faktines aplinkybes savo sprendime pripažindamas, kad Mylène Troszczynski nėra tinkle „Twitter“ paskelbtos žinutės autorė,

nepadaręs teisinių išvadų dėl tam tikrų prie Teisės reikalų komiteto pranešimo pridėtų dokumentų, t. y. 1881 m. liepos 29 d. įstatymo nuostatų, visų pirma jo 42 straipsnio,

Tiek, kiek iš 2018 m. balandžio 26 d. nutarties dėl perdavimo nagrinėti Tribunal correctionnel matyti teisėjo nusistatymas prieš parlamentarę ir atitinkamai jo intencija jai pakenkti politinėje plotmėje, o toks elgesys būdingas fumus persecutionis.

____________