Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 7. janvārī Mylène Troszczynski iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 8. novembra spriedumu lietā T-550/17 Troszczynski/Parlaments

(Lieta C-12/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Mylène Troszczynski (pārstāvis: F. Wagner, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Parlaments

Prasījumi

atcelt spriedumu, ko 2018. gada 8. novembrī pasludināja Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sestā palāta (T-550/17);

līdz ar to:

atcelt Eiropas Parlamenta 2017. gada 14. jūnija lēmumu, ar kuru tiek pieņemts Juridiskās komitejas ziņojums Nr.A8-0218/2017 par lūgumu atcelt Eiropas Parlamenta locekles Mylène Troszczynski privilēģijas un imunitāti;

lemt par summu, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai ir jāpiešķir par tiesāšanās izdevumiem;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1. Par Vispārējās tiesas veikto otrā pamata analīzi

Vispārējā tiesa neuzskata strīdīgo Mylène Troszczynski tvītu par viedokli, kas būtu izteikts, viņai pildot savus deputāta pienākumus, jo tas ir saistīts ar kādu konkrētu notikumu, kas esot noticis Francijā, un nav pielīdzināms vispārējas nostājas paušanai par aktuālu tematu vai Parlamenta izskatāmiem jautājumiem – kas ir nepieciešamas tāda viedokļa īpašības, kas tiek aizsargāts ar Protokolu.

Vispārējā tiesa pieļauj acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo:

katrs deputāts ir ievēlēts savā valstī un pārstāv savus vēlētājus, un viņam sava mandāta laika ir jāsaglabā nepieciešamā saikne ar viņiem, tostarp atsaucoties uz faktiem, kuri viņus interesē vai uz viņiem attiecas;

Paziņojuma locekļiem Nr. 11/2003 2. principā nav paredzēta šāda nošķiršana;

seju pilnībā aizsedzoša plīvura nēsāšana publiskā telpā attiecas uz Francijas, bet arī uz visu Eiropas valstu elektorātu, un šī piederības īslāmticībai ārējā izpausme ir vispārējo interešu priekšmets, kas attiecas uz sabiedrības dzīvi un sieviešu tiesībām;

Vispārējai tiesai esot vajadzējis piemērot sprieduma Patriciello principus.

2. Par Vispārējās tiesas veikto trešā pamata analīzi

Debatēs tika noskaidrots, un Vispārējā tiesa atzina, ka Mylène Troszczynski nav strīdīgā tvīta autore un ka viņa to izdzēsa, tiklīdz viņa par to uzzināja. Vispārējā tiesa tomēr uzskata, ka šie divi fakti nav jāņem vērā, lai noskaidrotu, vai ir izpildīti priekšnosacījumi parlamentārās imunitātes atcelšanai.

Vispārējā tiesa pieļauj acīmredzamu kļūdu vērtējumā:

apgalvojot, ka Parlamenta ziņā nav noskaidrot, vai deputātam pārmestie fakti ir pierādīti, lai gan Parlaments pārbauda faktus, savā lēmumā atzīstot, ka Mylène Troszczynski nav tvīta autore;

jo tā neizdara secinājumus attiecībā uz Juridiskās komitejas ziņojuma pielikumā pievienoto dokumentu, proti, 1881. gada 29. jūlija likuma izvilkumu un it īpaši tā 42. panta juridiskajām sekām;

attiecībā uz to, ka krimināltiesas 2018. gada 26. aprīļa rīkojums par lietas nosūtīšanu iztiesāšanai atspoguļo tiesu sistēmas amatpersonas veiktu ievēlēta pārstāvja vajāšanu, tātad nodomu viņam kaitēt politiskā aspektā, kas ir fumus persecutionis raksturojoša rīcība.

____________