Language of document :

Recurs introdus la 7 ianuarie 2019 de Mylène Troszczynski împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 8 noiembrie 2018 în cauza T-550/17, Troszczynski/Parlamentul

(Cauza C-12/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Mylène Troszczynski (reprezentant: F. Wagner, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile

Anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene (Camera a șasea) din 8 noiembrie 2018 (T-550/17);

prin urmare:

anularea deciziei Parlamentului European din 14 iunie 2017 de adoptare a raportului nr. A8-0218/2017 al Comisiei pentru afaceri juridice privind cererea de ridicare a imunității și a privilegiilor lui Mylène Troszczynski, membră a Parlamentului European;

pronunțarea cu privire la cuantumul care trebuie acordat recurentei cu titlu de cheltuieli de procedură;

obligarea Parlamentului European la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

1. Cu privire la analizarea celui de al doilea motiv de către Tribunal

Tribunalul nu consideră tweet-ul în litigiu al Mylène Troszczynski o opinie emisă în exercitarea funcțiilor sale de deputat, pentru motivul că se referă la un eveniment precis, a cărui desfășurare se presupune că are loc în Franța, și care nu poate fi asimilat unei luări de poziție generale cu privire la subiecte de actualitate curentă sau tratate de Parlament, caracteristici necesare ale unei opinii protejate de Protocol.

Tribunalul săvârșește o eroare vădită de apreciere, în condițiile în care:

fiecare deputat este un reprezentant ales al țării sale, reprezintă alegătorii și trebuie să păstreze în cursul mandatului său o legătură necesară cu aceștia, evocând în special faptele care îi interesează sau îi privesc;

principiul nr. 2 din comunicarea către membrii 11/2003 nu realizează o asemenea distincție;

purtarea vălului integral în spațiul public privește electoratul din Franța, dar și cel al ansamblului țărilor din Europa, iar această manifestare exterioară a apartenenței la Islam este un subiect de interes general care privește atât viața publică, cât și drepturile femeilor;

Tribunalul ar fi trebuit să pună în aplicare principiile Hotărârii Patriciello.

2. Cu privire la analizarea celui de al treilea motiv de către Tribunal

S-a stabilit și s-a admis de către Tribunal că Mylène Troszczynski nu este autorul tweet-ului în litigiu și că ea l-a șters de îndată ce a luat cunoștință de acesta. Tribunalul consideră însă că aceste două aspecte nu trebuie luate în considerare pentru a determina dacă sunt îndeplinite condițiile ridicării imunității parlamentare.

Tribunalul săvârșește o eroare vădită de apreciere:

atunci când afirmă că nu revine Parlamentului sarcina de a ști dacă faptele reproșate deputatului în cauză sunt dovedite, deși Parlamentul examinează faptele recunoscând în decizia sa că Mylène Troszczynski nu este autorul tweet-ului;

întrucât nu deduce consecințele juridice ale anumite înscrisuri atașate în anexă la raportul Comisiei pentru afaceri juridice, și anume extrasele din Legea din 29 iulie 1881 și în special articolul 42 din aceasta;

întrucât ordonanța de trimitere în fața Tribunalului Corecțional din 26 aprilie 2018 exprimă înverșunarea unui magistrat împotriva unui reprezentant ales, așadar, o intenție de a-i aduce prejudicii pe plan politic, comportament caracteristic pentru fumus persecutionis.

____________