Language of document :

Pritožba, ki jo je Mylène Troszczynski vložila 7. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 8. novembra 2018 v zadevi T-550/17, Troszczynski/Parlament

(Zadeva C-12/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Mylène Troszczynski (zastopnik: F. Wagner, avocat)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlog

razveljavitev sodbe, ki jo je 8. novembra 2018 izdal šesti senat Splošnega sodišča Evropske unije (T-550/17).

Posledično:

razglasitev ničnost sklepa Evropskega parlamenta z dne 14. junija 2017, s katerim je bilo sprejeto poročilo komisije za pravne zadeve št. A8-0218/2017 na podlagi zahteve za odvzem imunitete in privilegijev Mylène Troszczynski, ki je članica Evropskega parlamenta,

odločitev o znesku, ki se pritožnici dodeli iz naslova stroškov postopka,

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1. Analiza drugega tožbenega razloga, ki jo je opravilo Splošno sodišče

Po mnenju Splošnega sodišča sporni tweet Mylène Troszczynski ni mnenje, izdano v okviru izvajanja njene funkcije poslanke, ker se je nanašal na natančno določen dogodek, ki naj bi se zgodil v Franciji, in ki ga ni mogoče enačiti s splošnim stališčem o tekočih aktualnih temah ali temah, ki jih obravnava Parlament, kar so nujne značilnosti stališča, ki so zaščitene s Protokolom.

Splošno sodišče je storilo očitno napako pri presoji, čeprav:

je vsak poslanec izvoljen s strani svoje države, ki jo zastopajo njeni volivci, in mora ves svoj mandat ohraniti potrebno povezavo z njimi, pri čemer mora izpostavljati dejstva, ki so za njih zanimiva ali jih zadevajo,

načelo št. 2 obvestila članom 11/2003 takega ločevanja ne vzpostavlja,

splošna prepoved nošenja burke v javnosti ne zadeva le volivcev v Franciji, temveč tudi volivce vseh evropskih držav, in ta zunanji izraz pripadnosti Islamu je ena od tem v javnem interesu, ki zadeva javno življenje kot pravico žensk,

Splošno sodišče bi moralo uporabiti načela iz sodbe Patriciello.

2. Analiza tretjega tožbenega razloga, ki jo je opravilo Splošno sodišče

Med razpravo je bilo ugotovljeno, kar je priznalo tudi Splošno sodišče, da Mylène Troszczynski ni avtorica spornega tweeta in da ga je izbrisala takoj, ko je zanj izvedela. Splošno sodišče vseeno meni, da ti dejstvi nista bili upoštevani pri ugotavljanju, ali so izpolnjeni pogoji za odvzem parlamentarne imunitete.

Splošno sodišče je storilo očitno napako pri presoji:

ker je potrdilo, da Parlamentu ni treba vedeti, ali so dejstva, ki se v zadevnem primeru očitajo poslanki, dokazana, čeprav Parlament preiskuje dejstva in v svojem sklepu priznava, da Mylène Troszczynski ni avtorica tweeta,

ker ni določilo pravnih posledic nekaterih dokazil, ki so bila priložena poročilu komisije za pravne zadeve, in sicer izvleček zakona z dne 29. julija 1881, in predvsem njegov člen 42,

ker je iz sklepa o vrnitvi zadeve pred Tribunal correctionnel z dne 26. aprila 2018 razvidno, da državni uradnik vodi pregon zoper izvoljenega predstavnika, torej je jasna namera, da se ji politično škoduje, kar je značilno ravnanje fumus persecutionis.

____________