Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. prosinca 2018. uputio Tribunal de grande instance de Paris (Francuska) – Crédit Logement SA protiv OE

(predmet C-829/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de grande instance de Paris

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Crédit Logement SA

Tuženik: OE

Prethodna pitanja

Treba li Direktivu 93/13/EEZ od 5. travnja 19931 i načelo djelotvornosti prava Unije tumačiti na način da im se protivi primjena nacionalnog pravnog pravila koje sudu zabranjuje da ocijeni nepoštenost odredbe ugovora koji je sklopljen s prodavateljem robe ili pružateljem usluga, ako je jamac pružatelj usluga koji jamči za izvršenje ugovora obavijestio dužnika potrošača o tome da će izvršiti plaćanje, a dužnik mu nije naveo prigovore koje treba istaknuti?

Može li navod u ugovoru da je rizik promjene na predmetnom korisniku kredita, dopunjen tablicom amortizacije, učiniti odredbu „jasnom i razumljivom”, u smislu Direktive, ako ne postoje simulacije koje prikazuju različite slučajeve, uključujući i nepovoljne, promjene tečaja?

Jesu li teret dokazivanja pružanja potrošaču elemenata predmetne odredbe nužnih za jasnoću i razumljivost i teret dokazivanja jasnoće i razumljivosti navedene odredbe na pružatelju usluga ili na potrošaču?

Treba li, u slučaju da sud smatra da su odredbe 1.2.1 do 1.2.9, 2.8 ugovora nepoštene jer nisu sastavljene dovoljno jasno i razumljivo, proglasiti nepostojećima sve financijske odredbe, uključujući odredbu o kamatama, ili proglasiti nepostojećima samo odredbe koje se odnose na promjene tečaja strane valute i odredbu o stranim valutama, ostavljajući fiksnu kamatnu stopu, u eurima, ili treba predvidjeti neku drugu sankciju?

Treba li se sud prilikom ispitivanja prethodnog pitanja uvjeriti da je tako izrečena sankcija učinkovita, proporcionalna i odvraćajuća?

____________

1     Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)