Language of document :

A tribunal de grande instance de Paris (Franciaország) által 2018. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Crédit Logement SA kontra OE

(C-829/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de grande instance de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Crédit Logement SA

Alperes: OE

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelvet1 és a hatékony érvényesülés [uniós] jogi elvét úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes valamely olyan belső jogi szabály alkalmazása, amely megtiltja a bíróság számára, hogy értékelje egy vállalkozással kötött szerződés valamely feltételének tisztességtelen jellegét, amennyiben a szerződés teljesítését biztosító kezes vállalkozás tájékoztatta az adós fogyasztót, hogy intézkedik a fizetés iránt, és ez utóbbi nem jelezte neki az érvényesítendő kifogásokat?

A szerződés szövegében annak említése, hogy az árfolyamkockázatot a kölcsönfelvevő viseli, törlesztőtáblázatokkal történő kiegészítés esetén „világossá és érthetővé” teheti-e a feltételt az irányelv értelmében, ha nincs olyan minta, amely révén az árfolyam alakulásának különböző eseteit – beleértve a kedvezőtleneket is – meg lehetne jeleníteni?

A vállalkozást vagy a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a fogyasztónak átadták az említett feltétel világos és érthető jellegéhez szükséges dokumentumokat, továbbá hogy az említett feltétel világos és érthető jellegű?

Abban az esetben, ha a bíróság úgy ítélné meg, hogy a szerződés 1.2.1–1.2.9, 2.8 feltétele tisztességtelen, mivel a megfogalmazásuk nem kellően világos és érthető, semmisnek kell-e tekinteni a pénzügyi feltételek összességét, beleértve a kamatra vonatkozókat, vagy csak azokat, amelyek az átváltási árfolyam változásaira és a devizára vonatkoznak, így marad egy rögzített kamatozású, euróban nyilvántartott szerződés, vagy még más szankciót is számításba kell venni?

Az előző kérdés vizsgálata során a bíróságnak meg kell-e bizonyosodnia arról, hogy az így kimondott szankció hatékony, arányos és visszatartó erejű?

____________

1     A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).