Language of document :

2018 m. gruodžio 27 d. tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Crédit Logement SA / OE

(Byla C-829/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de grande instance de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Crédit Logement SA

Atsakovas: OE

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1993 m. balandžio 5 d. direktyva 93/13/EEB1 ir [Sąjungos] teisės veiksmingumo principas turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama taikyti nacionalinės teisės taisyklę, pagal kurią teismui neleidžiama vertinti su verslininku sudarytos sutarties sąlygos nesąžiningumo, kai profesionalus garantas, užtikrindamas sutarties įvykdymą, pranešė skolininkui vartotojui, kad ketina sumokėti skolą ir vartotojas jam nenurodė prieštaravimų, kuriais galima remtis?

2.    Ar aplinkybė, kad sutarties tekste nurodyta, jog valiutos keitimo rizika tenka paskolos gavėjui, taip pat yra pridėtos amortizavimo lentelės, gali daryti sąlygą „aiškią ir suprantamą“, kaip tai suprantama pagal direktyvą, jei neatliktas modeliavimas, iš kurio būtų matomos įvairios, įskaitant nepalankias, valiutos kurso pokyčių prielaidos?

3.    Ar pareiga įrodyti, kad su nagrinėjama sąlyga susijusi reikiama informacija vartotojui pateikta aiškiai ir suprantamai, ir kad minėta sąlyga aiški ir suprantama, tenka verslininkui, ar vartotojui?

4.    Ar tuo atveju, jei teismas laikytų, kad sutarties 1.2.1–1.2.9 ir 2.8 straipsniuose numatytos sąlygos yra nesąžiningos, nes jos suformuluotos nepakankamai aiškiai ir suprantamai, reikia pripažinti, kad nesąžiningos visos finansinės sąlygos, ar tik sąlygos, susijusios su valiutos kurso kitimu ir valiuta, ir palikti galioti fiksuotą palūkanų normą, o gal reikia pasirinkti kitą sprendimą?

5.    Ar nagrinėdamas pirma pateiktą klausimą teismas turi įsitikinti, kad taip paskirta sankcija yra veiksminga, proporcinga ir atgrasanti?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).