Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 15. listopadu 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. v. Finanzamt Cuxhaven

(Věc C-715/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Žalovaný: Finanzamt Cuxhaven

Předběžná otázka

Zahrnuje snížená sazba daně za poskytování ubytování na místech upravených k využívání jako tábořiště a parkovišť pro obytné přívěsy podle čl. 98 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jako „směrnice o DPH“) ve spojení s přílohou III bodem 12 směrnice o DPH také nájem kotvišť rekreačních lodí?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.