Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2018. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) - Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. protiv Finanzamt Cuxhaven

(predmet C-715/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Tuženik: Finanzamt Cuxhaven

Prethodno pitanje

Obuhvaća li sniženje porezne stope za davanje u najam zemljišta za kampiranje i prikolice prema članku 98. stavku 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 u vezi s njezinim Prilogom III. točkom 12. također davanje u najam sidrišta za brodice?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)