Language of document :

A Bundesfinanzhof (Németország) által 2018. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. kontra Finanzamt Cuxhaven

(C-715/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Alperes: Finanzamt Cuxhaven

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Kiterjed-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 (héairányelv) III. mellékletének 12. pontjával összefüggésben értelmezett 98. cikkének (2) bekezdése szerinti, a kempingek és lakókocsiparkok férőhelyeinek bérbeadására vonatkozó adómérték-kedvezmény a kikötőhelyek bérbeadására is?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.