Language of document :

2018 m. lapkričio 15 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. / Finanzamt Cuxhaven

(Byla C-715/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja ir kasatorė: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: Finanzamt Cuxhaven

Prejudicinis klausimas

Ar mokesčių lengvata stovyklaviečių ar namelių-autopriekabų stovėjimo vietų nuomai pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – PVM direktyva)1 98 straipsnio 2 dalį, taikomą kartu su PVM direktyvos III priedo 12 punktu, apima ir laivų švartavimosi vietų nuomą?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.