Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. novembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

(Lieta C-715/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Atbildētāja: Finanzamt Cuxhaven

Prejudiciālie jautājumi

Vai nodokļa likmes samazinājums, kas saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 (turpmāk tekstā –“PVN direktīva”) 98. panta 2. punktu, to skatot kopsakarā ar PVN direktīvas III pielikuma 12. punktu, ir piemērojams vietu izīrēšanai tūristu nometnēs un dzīvojamo piekabju stāvvietu izīrēšanai, attiecas arī uz pietauvošanās vietu izīrēšanu?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.