Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 15 noiembrie 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

(Cauza C-715/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Pârât: Finanzamt Cuxhaven

Întrebarea preliminară

Reducerea cotei de impozitare pentru închirierea unor locuri în campinguri sau pe terenuri destinate parcării rulotelor, în temeiul articolului 98 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 (denumită în continuare „Directiva TVA”) coroborat cu anexa III punctul 12 din Directiva TVA, include de asemenea închirierea de spațiu de acostare?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.