Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 15 november 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. mot Finanzamt Cuxhaven

(Mål C-715/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Motpart: Finanzamt Cuxhaven

Tolkningsfråga

Omfattas också uthyrning av båtplatser av den reducerade skattesatsen för uthyrning av campingplatser och platser för husvagnsparkering enligt artikel 98.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 jämförd med bilaga III punkt 12 i direktiv 2006/112/EG?

____________

1 EUT L 347, s. 1.